Cecilia deltog i TABLES-seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska)

Den 13 april hölls ett seminarium om Hur fett ska pressas in i en hållbar matframtid (på engelska) organiserad av TABLE och SLU Future Food. Cecilia presenterade om användningen av insekter för produktion av fett. Det visade sig att hennes insekter är rätt bra på att producera fett. Kan de kanske användas för att minska fettklyftan? Fettklyftan är klyftan mellan hur fett som behövs för att säkerställa mänsklighetens näringsbehov och hur mycket som faktiskt produceras. Om du vill vetta mera om detta, lyssna på seminariet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *