Tag Archives: Organiskt avfall

Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Den 25 november hade Lovisa Lindberg sitt ettårsseminarium. Hon pratade om fluglarvskompostering och fokuserade mest på sina resultat från första studien vilka var processeffektivitet, växthusgasutsläpp och förbehandling med ammoniak eller svamp vid användning av apelsinskal eller grönsaker som substrat. De nea resultaten från den andra studien blev också nämnda, som fokuserade på förbehandlingstid och förbehandling med ammoniak eller enzymer. Seminariet avslutades med många intressanta frågor från åhörarna.

Continue reading Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Ta en tur på vår fluguppfödningsanläggning

Nyligen gjorde Cecilia Lalander och Viktoria Wiklicky från vår forskargrupp en kort 12 minuters video om vår uppfödningskoloni av amerikanska vapenfluglarver. Klicka på länken nedan för att få en virtuell rundtur i våra anläggningar och för att lära dig om hur vi föder upp våra flugor, hur flugorna / larverna rör sig genom de olika stadierna av deras livscykel och hur man behandlar organiskt avfall med BSF-larver.

Continue reading Ta en tur på vår fluguppfödningsanläggning

BSF larver som kycklingfoder

I sommar levererade BSF-uppfödningen 40 värphöns med 25 kg levande larver per vecka. Experimentet sträckte sig över 14 veckor och i slutändan hade totalt 350 kg levande larver levererats som näringsrikt kycklingfoder! Hönorna delades upp i tre experimentgrupper, förutom en kontrollgrupp, varvid varje grupp hade olika dieter: Ett standardfoder för höns med en substitution på 10%, 20% och oändlig tillgång av larver gavs för att utvärdera effekten på hönsen. De övervakades regelbundet med veckovisa mätningar av hönsens kroppsvikt, äggproduktion och foderförbrukning. Mängden konsumerade larver uppmättes dagligen och äggkvalitets- och beteendedata samlades också in. Forskarna kommer att använda resultaten av denna studie för att välja den diet som innehåller den högsta substitutionen av protein från soja till BSF-larver samtidigt som de bibehåller lämplig äggproduktion och hönsvälfärd.

Continue reading BSF larver som kycklingfoder

Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering

Samarbetet mellan miljöteknikgruppen vid SLU och Dr. Ivã Guidini Lopes från Aquaculture Center of Unesp (São Paulo, Brasilien) resulterade i en andra publikation, med titeln ”Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering ”, nyligen publicerad i Frontiers i tidsskriften Microbiology, som en del av forskningsämnet “Microbial dynamics during industrial rearing and processing of insects”.

Continue reading Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering

Processeffektivitet och ventilationsbehov vid BSFL-kompostering av substrat med högt vatteninnehåll

Vår senaste publikation om fluglarvskompostering fick titeln Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content och har nyligen blivit publicerad i Science of the Total Environment. I denna studie har vi undersökt påverkan på processeffektiviteten i fluglarvskompostering när vatteninnehållet i substratet ökar. Vi använde de samlade uppgifterna för att göra en modell som förutspådde den erforderliga ventilationen för att uppnå en behandlingsrest torr nog att möjliggöra torr separering av larver från behandlingsrester i slutet av komposteringen. Till skillnad från vad andra studier har funnit, hävdar vi att det är möjligt att fluglarvskompostera substrat med vatteninnehåll 80 – 90 % och torrseparera larverna från behandlingsresten. För underlag med vattenhalt > 90 % var det svårare, eftersom processeffektiviteten minskade kraftigt medan ventilationsbehovet ökade.

Continue reading Processeffektivitet och ventilationsbehov vid BSFL-kompostering av substrat med högt vatteninnehåll

Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Vi på Kretsloppsteknik har varit mycket aktiva i att nå ut till samhället och att engagera allmänheten med vår forskning och utbildningsverksamhet. Genom att fortsätta denna tradition, hittar du oss denna vecka på Fyrisov i Uppsala där vi har en monter för att delta i SciFest 2020 – en inspirerande vetenskapsfestival för skolelever, unga forskare och innovatörer samordnade av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet . Vid vår monter visar vi dig hur vi kan samla in och återvinna olika fraktioner från hushållet. Vi stoppar upp folkmassan genom att visa upp vår kompostering med amerikanska vapenflugslarver, en urinledande torr toalett och torr uringödsel, bionedbrytbar PeePoo-toaletter, engångsbruk, biokolfilter och rekvisita som visar hur mycket avfall vi producerar varje dag per person. Alla medlemmar i gruppen har stått vid montern för att prata med barn och inspirera dem att tänka annorlunda samt se värdet i det som samhället anser vara avfall. Det är ganska fantastiskt att se, höra och interagera med barn i alla åldersgrupper som stannar vid vår monter. Många var ganska aktiva, rörde och höll i larverna, fick sina vänner att göra detsamma och uppskattade tänkandet och resonemanget bakom återvinning av avfallsfraktioner.

Continue reading Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Lovisa förklarar avfallshierarkin. Foto: Pernilla Bjerling

ProCivitas privata gymnasium är en liten skola med elever som går naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Skolan tillhandahåller sina elever föreläsningar om forskning en gång varje månad, kallad för månadens föreläsare, med olika teman. Denna månad var temat hållbara system då Lovisa Lindberg från Kretsloppsteknik åkte dit men även Maria Westerholm från institutionen av molekylära vetenskaper på SLU åkte dit och pratade om sin biogasforskning.

Continue reading Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Fluglarvskompostering har väckt intresse för elever från årskurs 8 från Hedda Wisingskolan som ville testa fluglarvskompostering på egen hand.

Syftet med projektet är att utvärdera hur enkelt systemet kan vara och hur snabbt processen går. Studenterna driver detta experiment med syfte att producera foderprotein som sedan kan användas för kyckling- eller fiskproduktion. Substratet är matresterna som annars skulle bli matavfall. Projektet vid skolan är en del av ett EU-samarbetsprojekt ”Envising” med fokus på hållbarhet.

Följ länken för att kolla larverna:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Continue reading Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan