Omogen, men med stor potential – Läs vår review-artikel om BSF larver frass som organiskt gödningsmedel

Lägligt med EU:s beslut att anta en förordning som reglerar produktion och användning av insektsfrass på EU-marknaden ((EU) 2021/1925) har vi publicerat en review-artikel  i Journal of Waste Management om kunskapsläget för användning fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel. Vi har beskrivit fördelarna med att använda fluglarvsfrass som organiskt gödningsmedel som har stöd i vetenskapliga studier, diskuterat ytterligare möjliga fördelar som ännu inte har påvisats, pekat på några av de utmaningar som kan mötas vid användning av detta gödningsmedel samt kartlagt kunskapsluckorna som för närvarande finns. Vill du veta mer, läs här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *