Tag Archives: Organiskt avfall

Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Vi på Kretsloppsteknik har varit mycket aktiva i att nå ut till samhället och att engagera allmänheten med vår forskning och utbildningsverksamhet. Genom att fortsätta denna tradition, hittar du oss denna vecka på Fyrisov i Uppsala där vi har en monter för att delta i SciFest 2020 – en inspirerande vetenskapsfestival för skolelever, unga forskare och innovatörer samordnade av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet . Vid vår monter visar vi dig hur vi kan samla in och återvinna olika fraktioner från hushållet. Vi stoppar upp folkmassan genom att visa upp vår kompostering med amerikanska vapenflugslarver, en urinledande torr toalett och torr uringödsel, bionedbrytbar PeePoo-toaletter, engångsbruk, biokolfilter och rekvisita som visar hur mycket avfall vi producerar varje dag per person. Alla medlemmar i gruppen har stått vid montern för att prata med barn och inspirera dem att tänka annorlunda samt se värdet i det som samhället anser vara avfall. Det är ganska fantastiskt att se, höra och interagera med barn i alla åldersgrupper som stannar vid vår monter. Många var ganska aktiva, rörde och höll i larverna, fick sina vänner att göra detsamma och uppskattade tänkandet och resonemanget bakom återvinning av avfallsfraktioner.

Continue reading Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Lovisa förklarar avfallshierarkin. Foto: Pernilla Bjerling

ProCivitas privata gymnasium är en liten skola med elever som går naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Skolan tillhandahåller sina elever föreläsningar om forskning en gång varje månad, kallad för månadens föreläsare, med olika teman. Denna månad var temat hållbara system då Lovisa Lindberg från Kretsloppsteknik åkte dit men även Maria Westerholm från institutionen av molekylära vetenskaper på SLU åkte dit och pratade om sin biogasforskning.

Continue reading Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Fluglarvskompostering har väckt intresse för elever från årskurs 8 från Hedda Wisingskolan som ville testa fluglarvskompostering på egen hand.

Syftet med projektet är att utvärdera hur enkelt systemet kan vara och hur snabbt processen går. Studenterna driver detta experiment med syfte att producera foderprotein som sedan kan användas för kyckling- eller fiskproduktion. Substratet är matresterna som annars skulle bli matavfall. Projektet vid skolan är en del av ett EU-samarbetsprojekt ”Envising” med fokus på hållbarhet.

Följ länken för att kolla larverna:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Continue reading Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Användning av Hermetia illuserar larver för att bearbeta bioavfall från vattenbruksproduktion

En artikel publicerades i Journal of Cleaner Production som ett resultat av det partnerskap som inrättades mellan Kretsloppsteknikgruppen vid SLU och doktoranden Ivã Guidini Lopes, en forskare från São Paulo, Brasilien. Denna artikel behandlar hanteringen av avfall som genereras i vattenbruksföretag (fiskkadaver) av larver från den svarta soldatflugan (BSF, Hermetia illucens).

Continue reading Användning av Hermetia illuserar larver för att bearbeta bioavfall från vattenbruksproduktion

SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Tidigare den här veckan var ett fåtal medlemmar i Kretsloppsteknik värdar för en grupp av SIDA: s internationella träningsprogramdeltagare i Uppsala. NIRAS på uppdrag av SIDA genomför ett antal internationella utbildningsprogram. Kretsloppsteknik är involverad som en del av detta program genom NIRAS med fokus på deltagare från både asiatiska och afrikanska länder. Under dessa besök lär vi ut, presenterar och gör teknikdemonstrationer genom fältbesök där vi talar om säker näringsåtervinning, källseparerande sanitetssystem, hantering av organiskt avfall, socioteknisk systemanalys, etc.

Continue reading SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Christian Zurbrügg se une a Kretsloppsteknik como profesor adjunto

¡Qué placer ser ahora parte de este equipo emocionante y motivado en SLU!

Mi base de operaciones es Sandec (el Departamento de Saneamiento, Agua y Residuos Sólidos para el Desarrollo) en el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (Eawag), donde he estado trabajando desde 1998, primero como investigador permanente, luego como jefe de departamento, y desde 2015 como miembro de su directorio mientras continúo con mi investigación. Me interesa la investigación con enfoque interdisciplinario en innovar y mejorar la infraestructura y los servicios en áreas urbanas de países de ingresos bajos y medianos, con un enfoque especial en los desechos sólidos y el saneamiento. La recuperación de recursos y la valorización de los desechos para entornos de ingresos bajos y medios han estado en mi agenda de investigación aplicada desde hace muchos años, liderando programas y proyectos internacionales, publicando artículos científicos y capítulos de libros sobre tecnología apropiada y entornos propicios en contextos de bajos ingresos, y prestando servicios en muchos comités internacionales, grupos de trabajo y jurados. Mis proyectos actuales giran en torno a residuos para la producción de proteínas BSF, flujos de residuos plásticos y posibles opciones de recuperación y, más recientemente, al análisis de la disposición de pañales desechables y toallas sanitarias, mecanismos de cambio de comportamiento para la selección/separación de residuos, así como la modelación de costos de su cadena de suministro.

Continue reading Christian Zurbrügg se une a Kretsloppsteknik como profesor adjunto

Susana webinarium (på engelska) om Anställning inom sanitetssektorn som sändes 21/11 är nu tillgängligt online

I det här seminariet, som modererades av Alejandro Jiménez från Stockholm International Water Institute (SIWI), diskuteras olika aspekter av anställning inom sanitetssektorn. Rémi Kaupp från WaterAid presenterar WHO:s nysläppta rapport om Hälsa, säkerhet och värdighet för arbetare inom sanitetssektorn (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/sanitation-workers-report/en/). Martin Mawajje från University of KwaZulu-Natal (Sydafrika) beskriver hur latrintömningsuppdrag kan formaliseras i informella områden och ger exempel från Kampala, Uganda. Daniel Ddiba, från Stockholm Environment Institute (SEI) berättar om ett verktyg de utvecklat kallat REWAMP som kan uppskatta och jämföra det cirkulärekonomiska värdet av sanitetsbaserade produkter från olika sanitetsteknologier. Kretsloppstekniks Cecilia Lalander avslutar webinaret med att ge ett exempe på hur fluglarvsbehandling kan implimenteras av entrepenörer inom sanitetssektorn.

Continue reading Susana webinarium (på engelska) om Anställning inom sanitetssektorn som sändes 21/11 är nu tillgängligt online

Avfallshantering med insekter vid jubileumsseminarium för Professor Erik Dahlquist

På torsdag förra veckan (31/10) var Björn och Cecilia från kretsloppsteknik i Västerås och presenterade vår forskning inom avfallshantering med insekter på Professor Erik Dahlquists jubileumsseminarium. Erik Dahlquist är professor i  energiteknik på Mälardalens högskola och har med sin långa erfarenhet i processeffektivisering och processutveckling samutvecklat ventilationssystemet som behövs för effektiv fluglarvskompostering. Vi fick också möjlighet att lyssna på andra intressanta presentationer om batterier för den fossilfria framtidens behov och en skildring av hur det gick till när den kollaborativa roboten YuMi utvecklades på ABB. Erik avslutade seminariet med att ge en tillbakablick och framtidsprognos om energiproduktion och anvädning i främst Sverige. Mycket intressant! Erik ska inte pensioneras, men kommer från och med början av det nya året arbeta deltid som senior Professor. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete och önskar Erik lycka till och mer tid med familjen och sina triatlon-utamaningar.

Bröduppfödda larver blir väldigt feta

Hur påverkas fett-halten och sammansättningen hos larven av den Amerikanska vapenflugan av vad den äter? I vår senaste artikel publicerad i tidskriften Waste Management påvisar Nils Ewald och medförfattare nya resultat kring denna fråga. Studien baseras på elva försök där larver av den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) matats med olika substrat baserade på musslor, fisk, bröd och matavfall. Larvernas fett visade sig innehålla huvudsakligen mättade fettsyror, framförallt laurinsyra, men sammansättningen påverkades av larvernas vikt och vad de åt. Till exempel innehöll de larver som matats med musslor och fisk både EPA och DHA – två Omega-3 fettsyror som är av stort intresse för fiskodling. Det verkar dock som om innehållet av dessa fettsyror är för lågt för att kunna ersätta fiskolja i fiskfoder, men den skulle eventuellt kunna ersätta fraktionen av vegetabilisk olja. Andra potentiella användningsområdet av larvernas fett skulle kunna vara produktion av livsmedel eller bränslen.

Continue reading Bröduppfödda larver blir väldigt feta