Intresserad av praktiska aspekter av avfallshantering med den amerikanska vapenflugan?

Eftersom att användning av den amerikanska vapenflugan (BSF) har blivit mainstream som ett spännande sätt att behandla organiskt avfall, får vi fler och fler förfrågningar med frågor som ”vad ska jag” och ”hur ska jag”. Vetenskapliga artiklar ger sällan tillräckligt lättsmälta svar för utövare som är intresserade av att starta eller redan driva en BSF-anläggning.

För detta ändamål har en webbsida för praktiskt kunskapscentrum upprättats som innehåller information kring BSF-avfallshantering i ett förhoppningsvis enkelt och praktiskt format för människor “i fältet”.

Webbplatsen är uppbyggd efter kunskapskategorier:

 • Övergripande vägledning
 • Att driva en BSF-anläggning för bearbetning av bioavfall: Mest framträdande är steg-för-steg-guideboken, tillgänglig på engelska, indonesiska och kinesiska. En andra upplaga av denna bok är planerad att publiceras i juni 2021
 • Ekonomin för att driva en BSF-anläggning för bearbetning av bioavfall: Detta anknyter till en online-kostnadsräknare och gör det också möjligt att ladda ner ett excelbaserat kostnadsintäktsverktyg och dess manual.
 • Hantering av en uppfödning av små BSF-larver (BSFL)
 • Substrat för utfodring av BSFL: Här tillhandahåller vi också en länk till “substratdatabasen” som ger information om substratets lämplighet och den förväntade mängden larver.
 • Raffinering av BSFL och produkter: Detta inkluderar faktablad om olika produkter och hur man gör dem.
 • Användning och marknadsföring av BSFL-produkter: Här inkluderar vi resultat från marknadsstudier och information om förpackning och marknadsföring av BSF-produkter. Vi visar också resultat när BSFL matas till sällskapsdjur och fåglar.
 • Säkerhetsöverväganden
 • Växthusgasutsläpp
 • Insektsprodukters hållbarhet: länkar till arbete utfört av vår nära partner professor Mathys från ETHZ om hållbarhetsbedömningar av BSF
 • Andra viktiga läsningsmaterial och källor för praktisk information: Slutligen innehåller detta sista avsnitt länkar till andra relevanta BSF-webbplatser samt andra omfattande böcker om BSF.

Att sätta ihop mycket av denna praktiska information var möjligt tack vare forskningsprojektet SIBRE (Sustainability of Insect-Based Recycling Enterprises) finansierat av SwissRe Foundation med målet att generera kunskap och verktyg kring BSF-avfallshantering för användning av små och medelstora företag och kommuner. Fokus låg huvudsakligen på de ekonomiska perspektiven och utvecklingen av standardprotokoll för produkter som härrör från BSFL och testning av dessa i det indonesiska sammanhanget.

Kontakt: Christian Zurbrügg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *