All posts by Lovisa Lindberg

Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Vi på Kretsloppsteknik har varit mycket aktiva i att nå ut till samhället och att engagera allmänheten med vår forskning och utbildningsverksamhet. Genom att fortsätta denna tradition, hittar du oss denna vecka på Fyrisov i Uppsala där vi har en monter för att delta i SciFest 2020 – en inspirerande vetenskapsfestival för skolelever, unga forskare och innovatörer samordnade av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet . Vid vår monter visar vi dig hur vi kan samla in och återvinna olika fraktioner från hushållet. Vi stoppar upp folkmassan genom att visa upp vår kompostering med amerikanska vapenflugslarver, en urinledande torr toalett och torr uringödsel, bionedbrytbar PeePoo-toaletter, engångsbruk, biokolfilter och rekvisita som visar hur mycket avfall vi producerar varje dag per person. Alla medlemmar i gruppen har stått vid montern för att prata med barn och inspirera dem att tänka annorlunda samt se värdet i det som samhället anser vara avfall. Det är ganska fantastiskt att se, höra och interagera med barn i alla åldersgrupper som stannar vid vår monter. Många var ganska aktiva, rörde och höll i larverna, fick sina vänner att göra detsamma och uppskattade tänkandet och resonemanget bakom återvinning av avfallsfraktioner.

Continue reading Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Presentation for 10th grade students about fly larvae composting

Lovisa explains the waste hierarchy. Photo: Pernilla Bjerling

ProCivitas private school for grade 10-12 is a small school with students in the science program and the social science program. The school provide the students with lectures about research once every month, called the lecture of the month, with different themes. This month, the theme was sustainable systems and Lovisa Lindberg from the group went there to talk about fly larvae composting but also Maria Westerholm from a different department at SLU went there to talk about biogas research.

Continue reading Presentation for 10th grade students about fly larvae composting

Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Lovisa förklarar avfallshierarkin. Foto: Pernilla Bjerling

ProCivitas privata gymnasium är en liten skola med elever som går naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Skolan tillhandahåller sina elever föreläsningar om forskning en gång varje månad, kallad för månadens föreläsare, med olika teman. Denna månad var temat hållbara system då Lovisa Lindberg från Kretsloppsteknik åkte dit men även Maria Westerholm från institutionen av molekylära vetenskaper på SLU åkte dit och pratade om sin biogasforskning.

Continue reading Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Kretsloppstekniks Jennifer McConville ska hålla sin docentföreläsning!

Välkommen till vårens docentföreläsning på NJ-fakulteten där Jennifer McConville kommer presentera inom ämnet teknologi. Circular Sanitation Systems – What would make the transition possible? 

Datum: 10 mars
Tid: 14.30 – 15.30
Plats: Lärosal L, Ulls hus, Campus Ultuna

Längre ner finns en sammanfattning av föreläsningen, som kommer hållas på engelska.

Mer information om docentföreläsningar på Ultuna det här datumet kan hittas här:
https://www.slu.se/ew-kalender/2020/3/docentforelasningar-pa-nj-fakulteten-10-mars-2020/

Continue reading Kretsloppstekniks Jennifer McConville ska hålla sin docentföreläsning!

Jennifer McConville from our group is about to give her Docent Lecture!

Welcome to the Spring Docent Lecture at the NJ-faculty where Jennifer McConville will present in the subject Technology. Circular Sanitation Systems – What would make the transition possible? 

Date: 10th of March
Time: 14.30 – 15.30
Location: Room L, main University building (Ulls hus), Ultuna Campus

A summary of the lecture which will be given in English, can be found below.

More info on all Docent lectures given at Ultuna this time can be found here:
https://www.slu.se/en/ew-calendar/2020/3/docent-lectures-at-the-nj-faculty-10-march-2020/

Continue reading Jennifer McConville from our group is about to give her Docent Lecture!

Ny urinsorterande toalett och testbädd för urintorkning invigdes på SLU

Den 7 februari invigde vi vår nya urinsorterande toalett här på institutionen. Installationen samt den nya urinsorterande toaletten ”Save!” från Laufen möjliggjordes av ett projekt som finansierades av SLUs klimatfond och vår hyresvärd Akademiska hus. Den existerande toaletten byttes ut mot den nya toaletten Save från Laufen, som en permanent installation. Urinen leds ut från väggen till en testbädd (en större låda vid sidan av toaletten där olika torkningssystem är installerade).

Continue reading Ny urinsorterande toalett och testbädd för urintorkning invigdes på SLU

Sanitation360 avslutar Hiedanranta urintorkningspilot – Tack Tampere & Lielahti herrgård

Mot slutet av januari var Jenna Senecal och Viktoria Wiklicky från Kretsloppsteknik i Tammerfors, Finland för att avlägsna vårt 25 L / dag urintorkningssystem som var i drift i källaren i herrgården Lielahti. Systemet användes mellan juni 2019 och januari 2020 och var ett utmärkt utställningssätt för gruppens och Sanitation360 AB:s urinbehandlingsteknik på plats, alkalisk urinuttorkning. Genom detta projekt demonstrerade vi för våra olika finländska partners att vår teknik är skalbar, socio-tekniskt genomförbar och markerar ett betydande steg bort från tidigare urinbehandlingsteknologier. Vi är mycket tacksamma till våra olika kollaboratörer, partners och intressenter som hjälpte till att göra detta till ett framgångsrikt pilotprojekt – Tammerfors, Tammerfors universitet för tillämpade vetenskaper, Hiedanranta utvecklingsprogram, stadsarbetare, tjänstemän, rörmokare, underleverantörer, forskarstuderande och andra.

Live streaming of fly larvae composting project at Hedda Wising School

Fly larvae composting has sparked interest in 8th grade students from Hedda Wising school, who wanted to test fly larvae composting on their own.

The aim of the project is to evaluate how simple the system can be and how fast the process goes. The students are driving this experiment with aim to produce feed protein that can be used for chicken or fish production. The substrate is the canteen leftovers that would otherwise become food waste. The project at the school is a part of an EU collaboration project ”Envising” with focus on sustainability.

Follow the link to check out the larvae:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Continue reading Live streaming of fly larvae composting project at Hedda Wising School

Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Fluglarvskompostering har väckt intresse för elever från årskurs 8 från Hedda Wisingskolan som ville testa fluglarvskompostering på egen hand.

Syftet med projektet är att utvärdera hur enkelt systemet kan vara och hur snabbt processen går. Studenterna driver detta experiment med syfte att producera foderprotein som sedan kan användas för kyckling- eller fiskproduktion. Substratet är matresterna som annars skulle bli matavfall. Projektet vid skolan är en del av ett EU-samarbetsprojekt ”Envising” med fokus på hållbarhet.

Följ länken för att kolla larverna:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Continue reading Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Användning av Hermetia illuserar larver för att bearbeta bioavfall från vattenbruksproduktion

En artikel publicerades i Journal of Cleaner Production som ett resultat av det partnerskap som inrättades mellan Kretsloppsteknikgruppen vid SLU och doktoranden Ivã Guidini Lopes, en forskare från São Paulo, Brasilien. Denna artikel behandlar hanteringen av avfall som genereras i vattenbruksföretag (fiskkadaver) av larver från den svarta soldatflugan (BSF, Hermetia illucens).

Continue reading Användning av Hermetia illuserar larver för att bearbeta bioavfall från vattenbruksproduktion