Återvinning och återanvändning av näringsämnen – Hjälp oss att utforma en systematisk karta och bevisplattform

Forskningen och utvecklingen av cirkulära näringsteknologier har under de senaste åren fått mer fokus och publiceraringar blivit mer frekventa. Detta har lett till att det blivit svårare att navigera och hålla reda på forskningsresultat inom detta område. Det finns ett behov av en robust och omfattande kartläggning samt hur befintlig relevant forskning och bättre kunskapsförmedling till policy och praktik ska kunna kombineras.

Forskare i vår grupp är involverade i samarbetsprojektet End-of-wastewater som syftar till att:

  • Samla tillgänglig granskad forskning på engelska om näringsåtervinning och återanvändning till en omfattande bevisplattform med systematisk kartläggningsmetodik.
  • Utveckla en onlineplattform för att enkelt navigera i relevanta vetenskapliga artiklar.

Vi har utarbetat ett protokoll som beskriver vår metodiska plan för den systematiska kartan och online-bevisplattform. För att ge framtida användare av kartan och plattformen möjlighet att påverka vårt arbete i ett tidigt skede har vi utformat en undersökning. Din respons hjälper oss att förfina protokollet och det kommer att påverka kartans och plattformens omfattning. I detta skede söker vi återkoppling gällande:

  • Vilka typer av vetenskaplig forskning ska inkluderas?
  • Vilka söktermer ska du använda för att hitta relevant forskning?
  • Hur relevant forskning ska sorteras och kategoriseras?

Medan vi uppmuntrar dig att titta på protokollet är det fullt möjligt att göra undersökningen utan att läsa protokollet. Att svara på våra frågor tar bara 5-10 minuter. Undersökningsformuläret är öppet till 15 juni 2021. Dela gärna undersökningen och protokollet i dina nätverk.

Avloppsvattenteamet ser fram emot din respons!

Kontakt: Robin Harder

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *