Tag Archives: Socioteknisk systemanalys

RECLAIM – seriöst spel snart på marknaden (begränsad utgåva!)

SPANS-projektet (Sanitär planering för alternativa näringsämnesåtervinningssystem) har utvecklat ett seriöst spel som ett sätt för att informera beslutsfattande i sanitetsplanering med återvinning av näringsresurser. Spelet har testats med beslutsfattare och universitetsstudenter i Uganda och Sverige. Deltagarna har tyckt att spelet är roligt och användbart för att diskutera utmaningar i sanitetsplanering.

Spelet är ett brädspel som är utformat för att spela med en grupp på 4 deltagare. Se den här videon för mer information om spelet.

Continue reading RECLAIM – seriöst spel snart på marknaden (begränsad utgåva!)

Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

Vi är glada att meddela att vi snart kommer att publicera en guide för återvinningsprodukter och återvinningstekniker från och för avlopp! För att avfyra denna publikation är vi värd för ett webinar på SuSanA-forumet.

När? 22 Oktober, 2020 mellan 14:00-15:00 CEST. Registrering görs via denna länk: https://www.susana.org/en/news-and-events/sanitation-events/upcoming-events?details=170

Detta webinar arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Makerere University och Sveriges forskningsinstitut (RISE) i samarbete med SuSanA-arbetsgrupp 5 som en del av forskningsprojektet SPANS. Det kommer att presenteras en ny publikation relaterad till resursåtervinning från sanitetssystem – Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker. Publikationen är utformad som ett komplement till Eawag Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Den ger en översikt över möjligheterna till resursåtervinning från sanitet och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. Webbinariet kommer att introducera guiden, inklusive en översikt över de tekniker och produkter som omfattas av dokumentet och diskutera hur informationsblad kan användas som referensbok för sanitetsplanering och beslutsfattande.

Continue reading Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

Det ”nya urbana vattenparadigmet” – vad handlar det om?

Under de senaste decennierna har idén om ett nytt urbant vattenparadigm uppstått i samband med en bredare samhällsförändring som främjar en mer organisk världsbild över en mekanistisk och teknokratisk förståelse av verkligheten. Men vad handlar det här nya paradigmet om?

Continue reading Det ”nya urbana vattenparadigmet” – vad handlar det om?

Ny Post Doc i gruppen kommer att arbeta med bedömning av hållbarhet i avloppsvatten

Jag heter Priscila Lima och har just startat en postdoc inom miljöteknikgruppen. Jag kommer ursprungligen från Brasilien och har bott i USA och i Danmark under en längre tid. Jag är en miljöingenjör som har arbetat med fast avfallshanteringssystem sedan min kandidatexamen. Senast handlade min doktorsavhandling om miljöbedömning av system för fast avfall i Brasilien och en fallstudie i min kommun i det västra centrala landet där jag använde livscykelanalys. Innan jag kom till Sverige forskade jag i min hemstad med huvudfokus på livscykelanalys av olika typer avfall. Nu har jag gått med i kretsloppstekniksgruppen i ett projekt med Jennifer för att utvärdera hållbarhetsaspekterna av avfallssystem, med huvudfokus på näringsåtervinning från dessa system.

EVAS – ett praktiskt verktyg för att bedöma hållbarheten i små avloppsreningssystem i låg- och låginkomstländer

Claudia Cossio, en tidigare doktorand kopplad till gruppen, har publicerat en artikel om utveckling och tillämpning av ett Excel-baserat verktyg för att holistiskt utvärdera hållbarheten i befintliga avloppsreningsverk i låg- och medelinkomstländer. Många små avloppsreningssystem (WWTS) i länder med låg inkomst och medelhöginkomst står inför utmaningar att uppnå optimal prestanda och acceptabla hållbarhetsnivåer. För att ge vägledning för drift av dessa system utvecklade Claudia och hennes kollegor ett praktiskt verktyg för att diagnostisera WWTS: s faktiska status och identifiera svaga områden för ytterligare förbättringar.

Artikeln är tillgänglig Open Access – https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140938

Excel-verktyget finns tillgängligt på Chalmers webbplats – https://research.chalmers.se/en/publication/516714

Continue reading EVAS – ett praktiskt verktyg för att bedöma hållbarheten i små avloppsreningssystem i låg- och låginkomstländer

Ida Helgegren – Doktorandpresentation den 19 maj

Ida Helgegren, en doktorand på Chalmers som har handletts av bland annat Jennifer McConville från våran forskningsgrupp, kommer att hålla en presentation om sin doktorsavhandling den 19 maj. Titeln är “Understanding the Roles of Stakeholders in the Water and Sanitation Sector- Implementation and Operation of Water Supply and Sanitation Systems in the Kanata metropolitan region, Bolivia“.

När? 2020-05-19, kl.10.00

Vart? Zoomlänk till onlinepresentation: https://chalmers.zoom.us/j/65601700581

Länk till avhandling: https://research.chalmers.se/publication/516557

Opponent: Klaas Schwartz, IHE Delft Institute for Water Education, The Netherlands

Continue reading Ida Helgegren – Doktorandpresentation den 19 maj

Online doktorandpresentation med Claudia Cossio den 4 juni

Claudia Cossio, som har varit samledd av Jennifer McConville från vår forskargrupp presenterar sin doktorsavhandling den 4 juni. Avhandlingen heter “En resa mot hållbara små avloppsreningssystem i låg- och lägre – medelinkomstländer“, där hennes fokus har varit på Bolivia.

Var: https://chalmers.zoom.us/j/68990184473

Länk till doktorsavhandlingen: https://research.chalmers.se/publication/516714/file/516714_Fulltext.pdf

Opponent: docent Miller Alonso Camargo-Valero, School of Civil Engineering, University of Leeds, UK

Continue reading Online doktorandpresentation med Claudia Cossio den 4 juni

Jämförelse av behandlingsalternativ för näringsåtervinning från avföringsslam

The latest publication from our project in Uganda is on-line. We present a multi-criteria assessment method for planning and decision-making related to options for recovering nutrients from fecal sludge. We apply the method to the case of Kampala, Uganda. However, we start with a broad list of potential technologies and there are quite a few references for more information on these technologies – so the method and data should be interesting for other people interested in options for nutrient-recovery.

Den senaste publikationen från vårt projekt i Uganda är online. Vi presenterar en metod för bedömning av flera kriterier för planering och beslutsfattande relaterad till alternativ för utvinning av näringsämnen från avföringsslam. Vi tillämpar metoden på fallet i Kampala, Uganda. Men vi börjar med en bred lista med potentiella tekniker och det finns en hel del referenser för mer information om dessa teknologier – så metoden och data borde vara intressanta för andra som är intresserade av alternativ för näringsåtervinning.

Läs hela artikeln här: McConville, J. R., Kvarnström, E., Nordin, A. C., Jönsson, H., & Niwagaba, C. B. (2020). Structured Approach for Comparison of Treatment Options for Nutrient-recovery from Fecal Sludge. Frontiers in Environmental Science8, 36.

Kretsloppstekniks Jennifer McConville ska hålla sin docentföreläsning!

Välkommen till vårens docentföreläsning på NJ-fakulteten där Jennifer McConville kommer presentera inom ämnet teknologi. Circular Sanitation Systems – What would make the transition possible? 

Datum: 10 mars
Tid: 14.30 – 15.30
Plats: Lärosal L, Ulls hus, Campus Ultuna

Längre ner finns en sammanfattning av föreläsningen, som kommer hållas på engelska.

Mer information om docentföreläsningar på Ultuna det här datumet kan hittas här:
https://www.slu.se/ew-kalender/2020/3/docentforelasningar-pa-nj-fakulteten-10-mars-2020/

Continue reading Kretsloppstekniks Jennifer McConville ska hålla sin docentföreläsning!