Pris för bästa artikel ”Återvinning av näringsämnen som finns i utsöndring från människor till jordbruk: vägar, processer och produkter”

Under de senaste åren har forskningen om teknik för att återvinna näringsämnen från människoutsöndring och avloppsvatten intensifierats i en sådan utsträckning att det har blivit svårt även för forskare inom området att hålla koll på nya utvecklingar. Under 2019 publicerade Harder och några kollegor en artikel i Critical Reviews i Environmental Science and Technology som syftade till att tillhandahålla en syntes av tillgängliga och föreslagna näringsåtervinningsvägar, som täcker både processer och produkter som gjorts genom behandling.

Tanken var att lyfta fram möjligheter inom området som helhet för att underlätta tvärvetenskap bland olika ingenjörsgrupperna som arbetar med återvinning av näringsämnen men också mellan dessa grupper och andra forskarsamhällen inom relaterade områden. Två år efter publiceringen fick SAN2AGRI-artikeln tidskriftens Pris för bästa artikel 2021, som är baserat på de mest citerade och mest lästa artiklarna under de senaste två åren samt den övergripande kvaliteten på artiklarna.

Priset kom i rättan tid eftersom vi för närvarande håller på att bygga ett webbaserat bevisverktyg för att navigera bästa bevis från vetenskap och praxis för återvinning och återanvändning av näringsämnen. Konceptuellt skiljer sig detta webbaserade bevisverktyg kraftigt från det arbete som presenteras i SAN2AGRI-artikeln. När det gäller bevis hämtar det webbaserade verktyget det både från SAN2AGRI-dokumentet och från en parallell syntesinsats av Bonus Return-projektet (2017-2020) ledd av Stockholm Environment Institute (SEI). För mer information om vårt nya gemensamma bevissyntesprojekt, se vår webbplats för slutavloppsprojekt.

Harder R, Wielemaker R, Larsen T, Zeeman G, Öberg G. 2019. Recycling nutrients contained in human excreta to agriculture: Pathways, processes, and productsCritical Reviews in Environmental Science and Technology.

Kontakt: Robin Harder

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *