Flytande guld: Hur robustare matsystem kan påbörjas i din toalett

Jenna Senecal blev intervjuad av Modern Farmer om potentialen att på ett säkert sätt återvinna näringsämnen från människourin för att skydda miljön. Bläddra ner för att läsa artikeln.

Flera gånger om dagen, när naturen ringer, spolar människor rutinmässigt sin avföring i en avgrund av grumligt avloppsvatten. Det är en allmänt oriktig, vanlig praxis. Men det kan komma en tid då vi alla drar vårt avfall, speciellt urin, till slutet av våra trottoarkanter för att plockas upp och återvinnas till en råvara.

Jenna Senecal tror att framtiden är närmare än vad du kanske tror. Senecal, doktor i kretsloppsteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet, har arbetat för att utveckla effektiva sätt att använda kväve, fosfor och kalium som finns i människourin så att det enkelt kan återföras in i gödselmedel.

“Vi har spoltoaletten som den gyllene standarden, men ändå producerar varje individ en värdefull resurs som behandlas som avfall”, säger Senecal, som också är grundare av det svenska företaget Sanitation360. ”Hur löjligt är det att vi använder färskt, rent vatten, utsöndrar i det och gör det smutsigt? Det finns en chans till stora förändringar, men i slutändan måste vi ha system för att bättre hantera avfall och ta hand om de begränsade resurser vi har. ”

När människokroppen tar vad den behöver från maten eller vätskorna som konsumeras, passerar de återstående näringsämnena som inte används genom kroppen och utvisas. Cirka 80 procent av världens avloppsvatten behandlas inte, enligt en rapport från 2017. På platser som har reningsverk späds dessa näringsämnen ut vilket gör dem svåra att ta bort. Detta resulterar i överskott av kväve och fosfor i våra vattenvägar, vilket bidrar till algblomningar, sjukdomar och dödsfall hos marina arter samt utsläpp av växthusgaser

För att hjälpa till med att undanröja detta problem publicerade Senecal och ett antal andra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet en artikel i sommras om en process de utvecklade som kallas alkalisk urintorkning. Metoden innefattar att torka urin och höja pH-värdet med det som kallas ett alkaliseringsmedel, såsom kalcium eller magnesiumhydroxid. Den slutliga produkten kondenseras till ett patogenfritt, näringsrikt pulver som kan användas av jordbrukare och trädgårdsmästare som gödselmedel. Cirka 20 liter kiss kan omvandlas till 1 kg pulveriserat ämne. Det luktar inte och det är lätt att transportera. Forskare arbetar med att göra detta pulver till en pellet.

Nästa månad kommer dessa forskare att börja installera små system under ett antal urinledande toaletter i två svenska kommuner som en del av ett pilotprojekt. Toaletterna separerar urinen i sitt eget fack och filtrerar den genom systemet så att hela urin-till-pulverprocessen äger rum i badrummet. Så småningom hoppas forskare att dessa speciella gödselmedelstillbehör blir vanligt installerade och används runt om i världen. Senecal vision är att en dag så har varje hushåll en.

Även om denna svenska forskning är ny har Rich Earth Institute i Vermont använt en annan metod för att omvandla kiss till gödselmedel i flera år. Dess insamlingsmetoder är inte lika högteknologiska som de svenska samtida och ber folk att använda DIY urinsamlingssatser. Den består av en kanna, en tratt och en liten anordning som kallas en nunns keps som placeras på den villiga kissuppsamlarens toalettsits. Deltagarna kan lagra och donera sitt kiss i en trumma på 200 liter eller i en på 1000 liter, beroende på hur produktiv blåsan är. Institutet har också sammanställt en praktiskt video om hur du skapar din egen urinuppsamlingsenhet. Nyligen har institutet samlat in 10 000 liter kiss om året, vilket sedan har använts för fältförsök på höfält och på fyra lokala gårdar för att testa dess effektivitet. Nästa år planerar de att samarbeta med minst ytterligare fyra gårdar. 

“[Detta projekt] ansluter människor till jordbruksekosystemet och till det större ekosystemet på ett sätt som de inte hade varit tidigare, säger Abraham Noe-Hays, forskningsdirektör och grundare av Rich Earth Institute. “Du tänker på var du får din mat, vad du äter … och det är ett sätt att känna att du faktiskt ger något som livet ger, vilket är en mycket mer spännande känsla än att bara tänka att du gör planeten mindre ont.” 

För att säkerställa att alla patogener elimineras från kisset innan den används som gödselmedel, pasteuriserar institutet det i ett värmeväxlingssystem. Noe-Hays har dock arbetat med att bygga en frysbaserad metod som skulle resultera i en mer koncentrerad urinversion så att den är lättare att transportera. 

Institutets slutmål, säger Noe-Hays, är att driva på nationella normer för återanvändning av urin och att få in ett urinseparerande projekt i varje stat under det kommande decenniet.

Även om tillvägagångssätten i Sverige och Vermont skiljer sig åt är Senecal och Noe-Hays överens om att sanitetssystem behöver en omfattande översyn. När de fortsätter på sina egna separata vägar för att uppnå detta, säger båda att de är hoppfulla att urinen och dess användning som gödningsmedel under de kommande åren kommer att vara ett allmänt accepterat begrepp och en nyckelaspekt för att bygga ett bättre samhälle som tillsammans gör en positiv inverkan på dess miljö- och jordbrukssektor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *