Knowledge evolution within human urine recycling technological innovation system (TIS): Focus on technologies for recovering plant-essential nutrients

Published

”Knowledge development and diffusion” is a key function in developing technological innovation systems (TIS), especially early in the formative phase. If you are interested in knowing whether the current knowledge base on nutrient recovery technologies is sufficient to further develop urine recycling TISs, then this paper is for you:
https://lnkd.in/dRbqn-8g

We ( Robin Harder, Prithvi Simha, Bjorn Vinneras, Jennifer McConville and myself) conducted a bibliometric analysis and comprehensive mapping of existing urine recycling knowledge and used a novel multi-criteria framework to evaluate whether the development of such a TIS is feasible. Results showed that the rate of publications and knowledge diffusion increased sharply in 2011–2021 compared to 1990–2010. However, the function still has insufficiency in some criteria. … paper is attached.
Happy reading!

Hedersdoktorsföreläsning Madeleine Fogde

Published

Vi hade glädjen efter två års väntan, pga COVID, äntligen få lyssna till Madeleine Fogdes föreläsning ”Communication counts” som en del i programmet när hon utsågs till hedersdoktor vid NJ fakulteten på SLU. Det var mycket intressant att höra vikten av att kommunicera och hur svaret på en fråga på hur man kan utföra en uthållig sanitetslösning från ett katastrofområde i Mocambique, som besvarades av Prof Emeritus Håkan Jönsson och ledde till många installationer på 90-talet och sedemera ledde till ett långvarigt samarbete kring uthållig sanitet och nu välkomnar vi Madeleine till SLU. Se Madeleines presentation nedan, hon börjar 14 min in.

SLU:s urinteam på IWA World Water Congress i Köpenhamn

Published

Björn Vinnerås, Prithvi Simha och Natnael Dimissie från vår grupp var i Köpenhamn under veckan för att delta i IWAs världsvattenkongress.

Natnael presenterade vårt arbete kring urintorkning för ett mer än fullsatt rum. Han presenterade hela behandlingscykeln från insamling till färdig konsumentprodukt. Han visade därmed hur SLU och Sanitation360 arbetar med att driva forskningen hela vägen till implementering i samhället.

Under kongressen var det många möjligheter att träffa gamla och nya vänner, diskutera med företag och folk från vatten och avloppsorganisationerna. Det var även flertalet workshopar som genomfördes under veckan, till exempel deltog vi alla i workshopen avloppsfri sanitet (non-sewered sanitation) och i IWA specialistgruppen ROS (ResursOrienterad Sanitet).

IWA ROS sepcialistgruppmöte.

IWA avloppsfri sanitet workshop.

 

Almedalen 2022 Presentations by Jenna Senecal

Published

On July 3rd Jenna Senecal presented at Almedalen 2022. The first presentation was about our urine treatment technology (link to the video presentation found here https://youtu.be/h0L8WeJIACw). The second was a panel discussion about youth and sustainable food systems hosted by SIANI, World Food Program, and Agroforestry Network (link to the video presentation found here https://www.youtube.com/watch?v=x_ue8_ttYws).

 

Barley plant trial on Gotland is growing well

Published

On Gotland, we have a 350 m2 field trial growing barley that has been fertilized with dried urine (collected on Gotland in summer 2021 with TouchDown), mineral fertilizer or no fertilizer. This summer, we complemented the urine fertilizer with mineral phosphorus to match the recommended fertilizer needs of malting barley. The fertilized plants are growing well, while the none fertilized plants are shorter. We will harvest in late August and test the grain quality.

  • Jenna Senecal inspecting the barley plants, July 2nd ;
Photo: Samuel Blyth

 

 

 

 

 

 

 

  • Barley plants (day 54) fertilized with urine (left), mineral fertilizer (right) or no fertilizer (middle) ;
Photo: Samuel Blyth

Är det dags att spola vattentoaletten?

Published

Hör Björn Vinnerås och andra forskare prata om framtidens vattensystem i Sverige Radio P1s program om toaletter nu och i framtiden. Programmet fokuserar på vattentoaletten och vilken funktion den har och om det är möjligt att vi i framtiden har andra toalettlösningar. Det Björn pratar om är gruppens forskning kring att producera ett torrt koncentrerat urinbaserat gödsel.

Klicka här för att lyssna på programmet.

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

Published

Seminarium på Norsk Vannförening i Oslo kring cirkulära lösningar i Norge. Björn deltog och presenterade sin vision för framtida avloppslösningar som är helt cirkulära i huset. Visionen är långt ifrån diskussionerna om hur vi skall behandla vårt avlopp idag, dock finns de flesta delar för detta system redan idag, det stora steget är att faktiskt våga foga samman alla delar. På seminariet deltog personer från akademin och från industrin. Alla var eniga om att källsorterande system är system för framtiden. Norge står inför stora investeringar inom VA-sektorn för att minska miljöpåverkan från avloppsutsläppen. Hemse Kjerstadius från NSVA presenterade i Helsingborg och visade att man kan bygga sorterande avloppssystem även i centrala staden och motivera det med ekonomi och miljöfaktorer. Det var även flera presentationer från Norska deltagare som visade att det i vissa centraliserade sammanhang kan vara väl värt att bygga sorterande avloppssystem med en kombination av centraliserad och decentraliserad behandling beroende på vilken fraktion det handlade om. Det som många lyfte fram under seminariet, och som gäller även i Sverige så finns det många oklarheter kring regler och lagar kopplade till sanitet som inte är centraliserad.

Länk till programmet

Alkalisk urintorkning, dess function och system

Karriärbidrag till forskare vid institutionen för energi och teknik

Published

Docent Jennifer McConville vid institutionen för energi och tenik är en av fem forskare som av SLU:s rektor tilldelats tre miljoner kronor i ett så kallat karriärbidrag.

SLU delar vartannat år ut karriärbidrag till ett antal forskare som befinner sig i början av sin karriär. Docent Jennifer McConville vid institutionen för energi och teknik är en av årets fem mottagare. De tilldelas tre miljoner vardera.

Jennifer McConvilles forskning handlar om systematisk och tillämpat hållbarhetsanalys som beslutstöd inom planering och beslutsfattande när det gäller sanitet och avloppshantering. Målet är att förbättra resursåtervinning från dessa system genom anpassning av teknisk infrastruktur och institutionella arrangemang. Hennes forskning tillämpas i Sverige så väl som låg och mellan-inkomstländer. Hon använder livscykeltänkande, delaktighet och socioteknisk analys för att bättre förstå och forma planeringsprocesser så att de kan utvecklas mot hållbarheten.

Karriärbidraget planerar Jennifer McConville att använda tillsammans med sin forskningsgrupp för att:

  • utveckla och tillämpa nya tvärvetenskaplig metod för hållbarhetsanalys med fokus på resursåtervinning
  • öka kunskapen om avvägningar mellan olika hållberhetsaspekter
  • ta fram vägledning för att bytta till sanitetssystem med ökat resurseffektivisering och  rättvis tillgång för all i världen

Resultatet från Jennifer McConvilles forskning kommer hjälpa myndigheter som har ansvar för sanitet och avloppsvattenhantering att öka resursåtervinning och välja mer hållbara system.