Tag Archives: Källsorterande avloppssystem

Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Vi är mycket glada att dela med oss av den första upplagan av Guide to Sanitation Resource Recovery Products & Technologies. Guiden är en populärvetenskaplig publikation som ger en översikt över möjliga resurser som kan återvinnas och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. De specifika målen för detta dokument är:

  1. Att utsätta användaren för ett brett spektrum av återvunna sanitetsprodukter och innovativa behandlingstekniker.
  2. Att hjälpa användaren att utforma funktionella lösningar för resursåtervinning genom att illustrera kopplingarna mellan sanitetsingångar, behandlingsteknik och återvinningsbara produkter.
  3. Att ge en översikt av grundläggande information om designaspekter, driftskrav och hälso-, säkerhets- och sociala överväganden relaterade till resursåtervinningsteknik och produkter.
  4. Beskriv och presentera teknologispecifika fördelar och nackdelar.

Guiden för sanitära resursåterställningsprodukter och tekniker är främst en referensbok. Den är avsedd att användas av ingenjörer, planerare, slutanvändare, forskare, teknikutvecklare, sanitetsentreprenörer, icke-statliga organisationer (NGO) och studenter som är intresserade av att skapa cirkulära system för resursanvändning. Det syftar till att stödja och möjliggöra beslutsfattande för ökad resursåtervinning genom att tillhandahålla information om viktiga beslutskriterier för en rad återvunna produkter och behandlingsteknik, och därigenom lyfta fram de olika möjligheterna för resursåtervinning.

Länk för att ladda ner guiden:

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/4008

Continue reading Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Chris Buckley pratar i Radio SAfm om urintorkning

Förra veckan, efter vår gemensamma artikel om urinåtervinning i The Conversation Africa, intervjuades professor Christopher Buckley från University of KwZulu-Natal av SAfm, Sydafrikas nationella offentliga radiostation. I sin intervju med Stephen Groote talade professor Buckley om vår grupps banbrytande urinbehandlingsteknik, alkalisk uttorkning och hur tekniken ger ett löfte för implementering i hela Afrika. Det kommande året, tillsammans med professor Buckleys forskargrupp och lokala intressenter, hoppas vi kunna implementera vår urintorkningsteknik i Durban, Sydafrika. Intervjun finns tillgänglig nedan –

Lantbruksteknikkonferens i Vietnam

Björn var inbjuden som svensk representant vid en lantbruksteknikkonferens i Vietnam den 28 november. Titeln på presentationen var tekniska lösningar i relation till ”utmaningar för lantbrukssektorn Post-Covid”. Fokus för hans presentation och inlägg i paneldiskussionen var att vi genom cirkulär ekonomi kan reducera utsläppen av miljöföroreningar och öka samhällets uthållighet eftersom vi kan ersätta upp till hälften av de importerade gödselmedlen med lokalproducerad gödsel från avfall och avlopp. Den nya eran med Covid ger helt nya möjligheter för globalt samarbete och kunskapsutbyte över internet.

Paneldiskussion om effekten av Covid 19 på livsmedelsproduktionen och lantbruket.
Continue reading Lantbruksteknikkonferens i Vietnam

Genom att omforma avloppssystem kan vi bygga en cirkulär pee-conomy

Jenna Senecal blev intervjuad av Populärvetenskap (Popular Science), en allmänt spridd tidning i Nordamerika, om potentialen att på ett säkert sätt återvinna näringsämnen från människourin för att skydda miljön. Bläddra ner för att läsa artikeln.

Continue reading Genom att omforma avloppssystem kan vi bygga en cirkulär pee-conomy

FN-dagen – föreläsning om återvinning av näringsämnen och källsorterande avloppsystem för Malmö latinskola

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år sammanföll dagen dessutom med FN:s 75-årsjubileum. Svenska skolor arbetade i år med FN:s globala mål. På Malmö latinskola hade man valt mål 6 – rent vatten och sanitet för alla – samt mål 14 – hav och marina resurser. Caroline Karlsson, forskningsassistent för kretsloppsgruppen, Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser samt Helena Aronsson, lektor vid Institutionen för mark och miljö, bjöds in för att föreläsa på dessa teman för en klass förstaårselever på gymnasieskolan.

Continue reading FN-dagen – föreläsning om återvinning av näringsämnen och källsorterande avloppsystem för Malmö latinskola

Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

I början av 2019 designade och installerade vi ett pilotskalssystem för att torka färsk urin som samlats in från cirka 100 toalettanvändare varje dag (eller högst 30 liter urin dag-1). Systemet implementerades på en finsk arméutbildningsplats (Camp Mauri) som tillhör Pori Brigade, som är garnison i Säkylä, Finland och användes under en period av tre månader mellan mars och maj 2019. I en ny publikation i tidskriften Frontiers in Environmental Science, vi beskriver resultaten av utvärderingen av tekniken. Publikationen kan öppnas här:

Simha P, Karlsson C, Viskari E-L, Malila R and Vinnerås B (2020). Field Testing a Pilot-Scale System for Alkaline Dehydration of Source-Separated Human Urine: A Case Study in Finland. Front. Environ. Sci. 8:570637. doi: 10.3389/fenvs.2020.570637

Continue reading Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

Ny Post Doc i gruppen kommer att arbeta med bedömning av hållbarhet i avloppsvatten

Jag heter Priscila Lima och har just startat en postdoc inom miljöteknikgruppen. Jag kommer ursprungligen från Brasilien och har bott i USA och i Danmark under en längre tid. Jag är en miljöingenjör som har arbetat med fast avfallshanteringssystem sedan min kandidatexamen. Senast handlade min doktorsavhandling om miljöbedömning av system för fast avfall i Brasilien och en fallstudie i min kommun i det västra centrala landet där jag använde livscykelanalys. Innan jag kom till Sverige forskade jag i min hemstad med huvudfokus på livscykelanalys av olika typer avfall. Nu har jag gått med i kretsloppstekniksgruppen i ett projekt med Jennifer för att utvärdera hållbarhetsaspekterna av avfallssystem, med huvudfokus på näringsåtervinning från dessa system.