Återvinning och Ă„teranvĂ€ndning av nĂ€ringsĂ€mnen – HjĂ€lp oss att utforma en systematisk karta och bevisplattform

Published

Forskningen och utvecklingen av cirkulÀra nÀringsteknologier har under de senaste Ären fÄtt mer fokus och publiceraringar blivit mer frekventa. Detta har lett till att det blivit svÄrare att navigera och hÄlla reda pÄ forskningsresultat inom detta omrÄde. Det finns ett behov av en robust och omfattande kartlÀggning samt hur befintlig relevant forskning och bÀttre kunskapsförmedling till policy och praktik ska kunna kombineras.

Forskare i vÄr grupp Àr involverade i samarbetsprojektet End-of-wastewater som syftar till att:

  • Samla tillgĂ€nglig granskad forskning pĂ„ engelska om nĂ€ringsĂ„tervinning och Ă„teranvĂ€ndning till en omfattande bevisplattform med systematisk kartlĂ€ggningsmetodik.
  • Utveckla en onlineplattform för att enkelt navigera i relevanta vetenskapliga artiklar.

VĂ„rt nya tillskott i gruppen, Gabriella, kommer jobba med mikroplaster!

Published

Jag heter Gabriella och jag har precis blivit anstĂ€lld som forskningsassistent vid SLU.  Jag har studerat till civilingenjör i miljö- och vattenteknik och Ă€r relativt nyexaminerad. Mitt examensarbete fokuserade pĂ„ smĂ„skalig vattenrening och utfördes som ett MFS (Minor Field Study) arbete i Kenyas huvudstad, Nairobi under 2019. I Nairobis slumomrĂ„de, Kibera, designade, implementerade och utvĂ€rderades möjligheten att rena bevattningsvatten med ett filter utformat som en vertikal-biokol-trĂ€dgĂ„rd.  Jag Ă€r i största allmĂ€nhet intresserad av vattenfrĂ„gor, men i synnerhet av vattenreningsteknik och smĂ„skaliga avloppssystem. Som forskningsassistent kommer jag att fokusera pĂ„ mikroplastanalyser och filtrering vilket kĂ€nns bĂ„de nytt, viktigt och spĂ€nnande!

EnkÀten för End of Wastewater projektet

Published

Jennifer och Robin frĂ„n vĂ„r grupp Ă€r inblandat i ett projekt som handlar om avlopp i kretslopp – End of Wastewater, som leds av Robin. Syftet med projektet Ă€r att tillsammans med engagerade svenska aktörer skapa ett verktyg för kunskapsförmedling och kommunikationsmaterial för att stödja och uppmuntra acceptans, implementering och uppskalering av innovativa och hĂ„llbara lösningar för att Ă„tercirkulera vĂ€xtnĂ€ringsĂ€mnen och kol frĂ„n mĂ€nskliga avfall och andra organiska rester till jordbruket. För att designa verktyget och kommunikationsmaterial sĂ„ att det kommer till mest nytta, vill vi samla in information frĂ„n olika aktörer om vilka information behövs och vem behöver det.

Luis försvarade sin avhandling med bravur!

Published

Luis Fernando Perez Mercado försvarade sin avhandling med bravur, “Farm-based technologies for management of risks from irrigation with wastewater-polluted sources in Cochabamba, Bolivia” den 16 april.

LĂ€nk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16783/1/perez_mercado_l_200324.pdf

Ett helt nytt koncept av disputation nÀr opponent och betygsnÀmnd nÀrvarade via lÀnk. Allt fungerade bra och disputationen var en succé.

Foton frÄn presentationen: https://photos.app.goo.gl/vHkR5kvaSPQv1xcp9

Farmaceutisk förorening av vattenresurser i vÄtmarker i Nakivubo och Victoria Lake, Uganda

Published

Denna studie undersökte förekomsten och avlÀgsnandet av avloppsvatten och vattendrag i Nakivubo vÄtmarksomrÄde och Inner Murchison Bay, Victoria Lake, av vanliga receptbelagda och icke-receptbelagda farmaceutiskt aktiva Àmnen (PhAC) som sÄldes i Kampala stad, Uganda. Ett frÄgeformulÀr skickades till 20 apotek i Kampala för att identifiera de mest sÄlda PhAC: erna i staden. Under tvÄ provtagningskampanjer samlades prover frÄn Bugolobi avloppsreningsverk (WWTP), inströmmande och utgÄende avloppsvatten och ytvattenprover frÄn Nakivubo-kanalen, Nakivubo vÄtmark och Inner Murchison Bay. Koncentrationerna av 28 PhAC, organiskt material, fasta Àmnen och nÀringsÀmnen i vattenprover analyserades. Ciprofloxacin (antibiotikum), cetirizin (anti-allergi), metformin (anti-diabetes), metronidazol (antibiotikum) och omeprazol (gastrisk terapi) rapporterades av apotek som PhAC: er som vanligtvis sÀljs i studieomrÄdet. Kemisk analys av vattenprover avslöjade att trimetoprim (antibiotikum) och sulfametoxazol (antibiotikum) var de dominerande FAC i vatten frÄn alla platser förutom Victoria Lake.

Pressmeddelande: KvÀve bör prioriteras högre Àn fosfor vid Ätervinning av nÀring frÄn avlopp

Published

Fosfor har lĂ€nge starkt prioriterats vad gĂ€ller Ă„tervinning frĂ„n avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen Ă€r fosfor det enda nĂ€ringsĂ€mnet som nĂ€mns. KvĂ€ve bör dock prioriteras högst enligt en ny utvĂ€rdering av kriterier kopplade till anvĂ€ndning av icke förnybar resurs, sĂ„rbarhet, och potentiellt minskad klimatpĂ„verkan.  

Vid prioritering av Ă„tervinning frĂ„n avlopp betonas ofta att fosfor Ă€r nödvĂ€ndigt för allt liv och att det snart kommer att ta slut (Peak phosphorus). Det finns skĂ€l att ifrĂ„gasĂ€tta denna ensidiga betoning pĂ„ fosfor. Rapporten ”Fosfor, kvĂ€ve, kalium och svavel – tillgĂ„ng, sĂ„rbarhet och Ă„tervinning frĂ„n avlopp” gĂ„r igenom a) risker kopplade till att konstgödsel tillverkas av icke förnybara resurser, b) sĂ„rbarheten för svensk vĂ€xtodling vid stoppad import av konstgödsel, och c) potentiellt minskad klimatpĂ„verkan vid Ă„tervinning av vĂ€xtnĂ€ring frĂ„n avlopp.

Definitionen av ekonomisk reserv Ă€r: Storleken pĂ„ den resurs som bedöms vara av sĂ„dan kvalitet att den med dagens teknik och pris ekonomiskt kan utvinnas. Den ekonomiska reserven av rĂ„fosfat berĂ€knades 2017 till 266 Ă„rsproduktioner, vilket Ă€r 5 gĂ„nger sĂ„ stor som den för naturgas, 53 Ă„rsproduktioner (figur A). Naturgas Ă€r den viktigaste icke förnybara rĂ„varan för tillverkning av konstgödselkvĂ€ve. MĂ„nga pĂ„pekar att gödselkvĂ€ve kan tillverkas med förnybar energi, men dĂ„ blir produktionskostnaden ca 3 gĂ„nger sĂ„ hög, varför förnybar energi inte ska rĂ€knas in i de ekonomiska reserverna. Den ekonomiska reserven för tillverkning av kvĂ€ve Ă€r alltsĂ„ klart minst. Dessutom Ă€r odlingens kostnad och kostnadskĂ€nslighet för kvĂ€ve ca 6,5 gĂ„nger större Ă€n för fosfor. DĂ€rför bör Ă„tervinning av kvĂ€ve prioriteras högst. Återvinning av fosfor och kalium Ă€r ocksĂ„ önskvĂ€rd.

Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Published

UtslÀpp av mikroplast frÄn hushÄllen stÄr för en betydande del av den mÀngd som inkommer till avloppsreningsverken och tvÀtt av syntettextil Àr sannolikt den största enskilda kÀllan till mikroplast i hushÄllsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja frÄn avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bÀttre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och pÄverkan frÄn olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svÄrt att spÄra kÀllor samt att utvÀrdera ÄtgÀrder för att minska mÀngden inkommande mikroplaster till reningsverk. DÀrför Àr det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som Àr pÄlitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en kÀnd mÀngd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsÀttas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgÄr vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA Àr att det Àr en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebÀra att analysen, jÀmfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli vÀsentligt billigare.

SIDA International Training Program pÄ Kretsloppsteknik

Published

Tidigare den hÀr veckan var ett fÄtal medlemmar i Kretsloppsteknik vÀrdar för en grupp av SIDA: s internationella trÀningsprogramdeltagare i Uppsala. NIRAS pÄ uppdrag av SIDA genomför ett antal internationella utbildningsprogram. Kretsloppsteknik Àr involverad som en del av detta program genom NIRAS med fokus pÄ deltagare frÄn bÄde asiatiska och afrikanska lÀnder. Under dessa besök lÀr vi ut, presenterar och gör teknikdemonstrationer genom fÀltbesök dÀr vi talar om sÀker nÀringsÄtervinning, kÀllseparerande sanitetssystem, hantering av organiskt avfall, socioteknisk systemanalys, etc.

Den Cary 620 FTIR mikroskop kopplat till Cary 660 IR spektroskop and FTIR mikroskopi Àr redo för microplast analys vid Kretslopp teknik

Published

After investing 1.5 million Swedish Crowns, the new Cary 620 FTIR microscope coupled with Cary 660 IR spectroscopes and FTIR microscopy is finally installed and ready for operation for analyses of microplastics in Department of Energy and Technology. Using the Focal plane array detector and the FTIR spectrophotometer, the instrument will be used to implement chemical imaging to identify, quantify and determine the particle size of micro plastics and other substances.  The instrument is homed by Environmental technology group under the responsibility of Sahar Dalahmeh.

Deltagande design av biokol filter för smÄ avloppsrening

Published

FORMAS har beviljat 3 mkr för ett forskning projekt som syftar pÄ att samarbeta med olika aktörer och intressenter för att designa ett biokol-system för smÄskalig avloppsrening. Med en deltagardriven design övervÀgs tekniska, sociala och institutionella förutsÀttningar. Baserade pÄ deltagandedesign kriterierna kommer laboratorie- och demonstrations-biokolsystem för smÄ avlopp att utvecklas och testas. Teknisk prestanda och underhÄlls- och driftkrav kommer att utvÀrderas. Biokol som lösning för smÄ avlopp kommer att utvÀrderas vad gÀller miljö och klimatpÄverkan. Under etapperna i projektet kommer forskarna att arbeta nÀra med lokala aktörer i kommuner i Sverige för att förankra resultaten i praktiken. Projektet kommer att genomföras av Sahar Dalahmeh, forskare vid Kretslopp teknikgrupp med samarbete med andra forskare pÄ SLU och Malmö Högskola.