Uppdatering från Gotland!

Sädeslaget korn har blivit gödslat med vår torkade urin och den växer bra.

Bilden som är avsedd att läggas upp här (men som inte kan laddas upp) togs 27 dagar efter plantering och det ser riktigt bra ut!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *