Behandlingsrest från fluglarver används för att gödsla grönsaker

Behandlingsresten från fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (BSF) innehåller betydande mängder växtnäringsämnen och är ett lovande jordtillägg som får mer och mer uppmärksamhet med ökande intresse för fluglarvsuppfödning runt om i världen. Under de senaste åren i vår fluglarvskoloni så ackumulerades behandlingsresten från olika kyckling- och fiskfoderförsök och var en förbisedd ”biprodukt”. Det mesta av behandlingsresten hamnade i våra egna trädgårdsland eller värre, skickades till förbränning. När trädgårdsäsongen 2021 startade slog BSF-gruppen sig samman med Ultuna Permakultur för att använda 500 kg behandlingsresten till ett bättre ändamål! Förra månaden fick vitlökarna sin första mängd extra dos av näringsämnen från behandlingsresten och när vädret börjar bli värmare är potatisarna på tur. Vår vision är att skapa ett slutet system där vi matar våra fluglarver med lokalt producerat avfall (som bröd eller vegetabiliskt avfall från närliggande fabriker), genererar protein i form av larvbiomassa och ser till att behandlingsresten från processen kommer tillbaka in i matkedjan.

Kontakt: Viktoria Wiklicky

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *