Presentation om larver för gymnasieelever från kontoret

Fredagseftermiddagen den 23 april stod Lovisa Lindberg på sitt kontor och höll i en presentation om larver som alternativt fiskfoder för gymnasieelever från Värmdö kommun. Detta var en del av BSSC:s (Baltic Sea Science Center) temavecka på Skansen där olika experter bjudits in för att hålla föreläsningar anknutna till Östersjön. Klasser från 9:an och på gymnasienivå fick boka in sig på de olika föreläsningarna. Utöver föreläsningen så fick eleverna förberedande material i form av en populärvetenskaplig sammanfattning samt om det fanns någon typ av video tillgänglig. Som efterarbete kommer de läsa en vetenskaplig artikel relaterat till ämnet och få en överblick på hur en vetenskaplig artikel är skriven.

Trots tekniska problem under föreläsningen där de pedagogiska animationerna trillade mellan stolarna så avslutades den med en lyckad frågestund där eleverna frågade mycket intressanta och pålästa frågor. Enligt samordnarna från Skansen var det den frågvisaste frågestunden de haft under hela temaveckan vilket känns som en merit att ha lyckats fånga elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet.

Framtidsvisionen hos BSSC är att de kommer fortsätta hålla dessa temaveckor och att de ser att Kretsloppsteknikgruppen kommer vara aktiva i deltagandet vilket vi ser mycket framemot.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *