Gratulationer till Dr Alice Isibika!

Den 8 juni försvarade Alice Isibika framgångsrikt sin avhandling Förbehandling och substratblandning för ökad processeffektivitet vid fluglarvskompostering av livsmedelsindustriavfall. Extern opponent var Professor Sven Gjedde Sommer från Aarhus Universitet (Danmark). Betygskommittén bestod av Docent Lara Maistrello från University of Modena och Reggio Emilia Area San Lazzaro (Italien), Dr Chrysantus Tanga från International Centre of Insect Physiology and Ecology (Kenya) och Docent Maria Westerholm från SLU här i Uppsala. Reserv var docent Åke Nordberg från vår egen institution. Alice fick många frågor från både opponenten och betygskommittén och försvaret pågick från 13 till 16:30. Vi tycker att Alice gjorde ett mycket bra jobb och gratulerar henne till denna prestation. Vi önskar Alice lycka till i framtiden och hoppas att hon kommer att kunna tillämpa det hon lärt sig under sin doktorandtid när hon nu återvänder till Tanzania.

IOm du är intresserad av att veta mer om hur förbehandling eller substratblandning kan förbättra fluglarvskompostering av fiberrika avfallsströmmar, som t.ex. fruktskal, kontakta Alice eller Cecilia (cecilia.lalander@slu.se ).

Alice med sina handledare (Professor Björn Vinnerås, Docent Cecilia Lalander, Professor Christian Zurbrügg och Dr Oscar Kibazohi), opponenten Sven Sommer samt betygskommitté efter avslutat försvar. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *