Category Archives: Svenska

Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Efter det framgångsrika omarbetandet av MORTTI-projektet som ledde gruppens urintorkningsteknik under fältsituationer för första gången, så är vi återigen i Finland igen i veckan. Den här gången kommer vi att konstruera, installera och integrera en urindehydrator med – en torr urinal och en urinledande spoltoalett. Systemet är planerat att installeras på Lielahtis herrgård i Hiedanrantaområdet i Tammerfors och är utformat för att behandla nästan 25 liter färsk urin / dag under en period på 3 månader. Projektet genomförs av vår grupp och Sanitation360, gruppens högskolebaserade startföretag som arbetar med urinuttorkning. Våra partners i projektet omfattar Tammerfors stad, Tammerfors tekniska högskola och Finlands miljöinstitut. Fler uppdateringar kommer!

Continue reading Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Den tre månader långa urintorkningsinstallationen vid Pori Birgade i Säkylä, Finland, demonterades förra veckan och avslutade den första fältdemonstrationen av vår teknik. Som du kommer ihåg från våra tidigare blogginlägg integrerade vi en urinuttorkningsmodul med kapacitet att behandla 40 L urin / dag / m2 i ett befintligt, mobilt torrt sanitetssystem – Biomajatoaletten. Under denna pilot har vi samlat prover av slutprodukten / gödningsmedel (se bilden nedan), kontrollerat olika fysikaliska och kemiska egenskaper samt energianvändningen av behandlingsmodulen. Under de kommande månaderna analyserar vi de samlade proverna tillsammans med våra partners i Finland. Medan modulen fick mindre urin än dess konstruktionskapacitet fungerade den smidigt under pilotperioden.

Continue reading Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Under den senaste veckan har gruppmedlemmarn Prithvi Simha och Giulio Zorzetto varit i Tammerfors i Finland, där de installerade en ny urinavtorkningsmodul som testas i Hiedanrantaområdet i Tammerfors. Behandlingsmodulen konstruerades på SLU, transporterades till Finland, återmonterades vid TAMK och slutligen installerad i källaren av Lielahtis herrgård. Urin från två olika toaletter i herrgården, som själv genomgår renovering, planeras att bli kopplat till detta behandlingsystem under den kommande veckan. Denna installation, som varit en gång i drift, har potential att öppna en ny aveny för lokal insamling och behandling av urin i urbana miljöer.

Continue reading Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Två av de senaste studierna från gruppen har pekat på vikten av bra ledarskap och gemensamma visioner för framgångsrikt genomförande av nya vatten- och avloppssystem.

En teoribyggande fallstudie av samhällsbaserade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia, identifierade fyra förutsättningar för framgång: ledarskap, överenskommen vision, kollektiva åtgärder och ledning. Studien bygger upp ett förutsättningskrav och möjliggör faktorer som kan användas av beslutsfattare och utvecklingsutövare för att stärka samhällsledningen och stödja samhällsbaserade organisationer för att tillhandahålla vatten och sanitetstjänster.

Betydelsen av interna faktorer för samhällshanterade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia

Continue reading Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

Den första juli befordrades Björn Vinnerås till Professor i Kretsloppsteknik på SLU. Ramverket för forskningen kommer fortsätta med fokus på teknik för att skapa säkra växtnäringskretslopp. Samtidigt kommer han att på halvtid bli prefekt på institutionen för Energi och Teknik. På den andra hälften av arbetet kommer han fortsätta med forskning inom kretsloppsteknik vid SLU.

Continue reading Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

The FAT larva – a future feed for animals?

I slutet av maj arrangerade SLU, för andra året i rad, sitt evenemang “Thesis Day”. Detta var en möjlighet för universitetets studenter att presentera sina kandidat- och masters-arbeten i form av vetenskapliga affischer. Sex studenter valdes även ut för att ge muntliga presentationer av sina projekt. En av dessa studenter var Nils Ewald. Som ni kanske kommer ihåg blev Nils tidigare i vår klar med sin masteruppsats som handlade om fettsyrorna i den amerikanska vapenflugans larver (black soldier fly larvae).

Continue reading The FAT larva – a future feed for animals?

1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Under de senaste 2 åren har kretsloppsgruppen samarbetat med avfallsanläggningen i Eskilstuna för att behandla matavfall med hjälp av den amerikanska vapenflugans larver. Med denna teknik som har utvecklats inom gruppen under de senaste 10 åren försöker vi uppnå att återvinna näringsämnena i organiska avfallsflöden och återinföra dem in i näringskedjan genom att producera foder för boskap. Genom detta samarbete har en pilotanläggning satts upp med målet att behandla 1 ton matavfall per dag. Efter att med framgång ha uppnått en stabil produktion av 1 miljon minilarver per dag i flugkolonin på SLU så var nästa steg att behandla 1 ton matavfall med larverna på pilotanläggningen. Utöver att vi lyckades med att behandla 1 ton matavfall per dag så lyckades vi nyligen att fördubbla mängden behandlat matavfall till 2 ton per dag. Just nu är vi tillbaka i labbet för att analysera resultaten.

Continue reading 1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Spel för resursåtervinning testat i Uganda

Den 25 april höll SPANS-teamet en workshop om ”serious gaming” vid Makerere University, Uganda. Vi presenterade det spelet som vi har utvecklat inom SPANS-projektet – SanitetsPlanering för Alternativa NäringsåtervinningsSystem (se Blogg post 201-12-05). Målet med workshopen var att presentera ett ”serious game” för ökad förståelse för resursåtervinning från sanitetssystem. Serious games är ett verktyg för att öka engagemang och planering för att informera VA-beslutsfattande processer. Deltagarna fick bakgrundsinformation om serious games och spelade sedan en prototyp av spelet. Workshop deltagare inkluderade representanter från ministeriet för miljö och vatten, National Water and Sewerage Corporation, Kampala Capital City Authorities, lokala konsulter och personal från lokala universitet. Reflektioner och diskussioner efter spelande har gett feedback för vidareutveckling av spelet. Spelet var väl mottaget och flera deltagare bjöd oss tillbaka för att testa det färdiga spelet inom riktiga planeringsprocessen.

Continue reading Spel för resursåtervinning testat i Uganda

Jordbruksfältförsök på dehydrerad urin – “Granurin”

Under perioden december 2018 till februari 2019 har vi installerat och använt 8 stycken prototyper av urinuttorkningsanordningar i familjestorlek, i Uppsala. I slutet av processen lyckades vi producera 40 kg torrt gödselmedel (vilket våra kollegor i Frankrike kallar för ”granurin”) med ett kväveinnehåll på 10 %. Vi lyckades sålunda torka nästan 500 liter urin, vilket är vad en genomsnittlig person urinerar på ett år. Detta gödselmedel appliceras nu och testas som en del av AGROCAPI-projektet, där syftet är att “studera den agronomiska valoriseringen av produkter som härrör från urinkällans separation”. Försöken utförs i Frankrike av Tristan Martin och kollegor vid det nationella institutet för jordbruksforskning (INRA).

Cllick to read more about the AGROCAPI project

Kretsloppsteknik vid Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem

Nästa veckan kommer Annika och Cecilia från Kretsloppsteknik till Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring varför vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem inte är så bra som många kanske tror och presentera vad vi tror kommer vara framtidens sanitetslösningar, som på ett bättre och mer effektivt sätt tillvaratar och hanterar resurserna i vårt avlopp.