Category Archives: Svenska

Gruppaktivitet efter Jennas doktorandpresentation

För att fira Jenna Senecals framgångsrika doktorspresentation kombinerade vi det med den årliga vårterminen brännbollspelet för doktorander och icke-doktorander, en perfekt aktivitet för social distans. Domarna (aka PhDs) räknar fortfarande resultatet från matchen på grund av några oklara aktiviteter när det gäller hur man springer efter utslag (inte skära hörn) och hur man kan normalisera efter ålder och utbildning i kombination med antalet spelare. De icke-doktoranderna kände att de vann (som vanligt).

Continue reading Gruppaktivitet efter Jennas doktorandpresentation

PhD Defence Jenna Senecal

Vi gratulerar Jenna Senecal för hennes lyckade presentation av sin doktorsavhandling “Safe Nutrient Recovery from Human Urine – System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration”. Det var en mycket intressant diskussion med opponenten Professor Chris Buckley från University of KwaZulu Natal. Detta följdes av en lika intressant diskussion med betygsnämnden, Ana Soares Cranfield Water Sciences Institute, H.B. Wittgren VA-Syd & Sweden Water Research, Helvi Heinonen-Tanski University of Eastern Finland, Malgorzata Krzywonos Wrocław University of Economics and Business och Sofia Boqvist från SLU. Om du missade disputationen men tycker att det vore intressant att höra finns den upplagd på institutionen för Energi och tekniks Facebooksida. Evenemanget genomfördes både online och inför publik i en stor sal på SLU med vidhållande av social distans, totalt deltog 22 personer på plats och upp till ytterligare 36 personer via zoom. Allting fungerade bra även om vi saknade alla intressanta diskussioner på postseminariet efter disputationen.

Robin Harder, ny postdoc för att arbeta med näringsåtervinning och återanvändning ur ett systemperspektiv

Efter tio år i Göteborg på svenska västkusten är det nu dags att (igen) uppleva Uppsala på östkusten. Med bara goda minnen från en sommar tillbringad i Uppsala tillbaka 2010, när jag kom till Sverige, ser jag fram emot att arbeta på SLU: s miljöteknikgrupp.

Genom mitt arbete strävar jag efter att bidra till en värld där näringsämnen återcirkuleras från mänskliga utsöndringar och andra organiska rester till jordbruket på ett sätt som stöder friskt vatten, jord, mat och människor. För att uppnå detta anser jag att det är avgörande att vi ser mänskliga utsöndringshantering som en del av livsmedels- och jordbrukssystem snarare än som en del av avfallshanteringen. Denna förutsättning ligger till grund för mycket av min forskning som miljösystemanalytiker.

Continue reading Robin Harder, ny postdoc för att arbeta med näringsåtervinning och återanvändning ur ett systemperspektiv

Enkäten för End of Wastewater projektet

Jennifer och Robin från vår grupp är inblandat i ett projekt som handlar om avlopp i kretslopp – End of Wastewater, som leds av Robin. Syftet med projektet är att tillsammans med engagerade svenska aktörer skapa ett verktyg för kunskapsförmedling och kommunikationsmaterial för att stödja och uppmuntra acceptans, implementering och uppskalering av innovativa och hållbara lösningar för att återcirkulera växtnäringsämnen och kol från mänskliga avfall och andra organiska rester till jordbruket. För att designa verktyget och kommunikationsmaterial så att det kommer till mest nytta, vill vi samla in information från olika aktörer om vilka information behövs och vem behöver det.

Continue reading Enkäten för End of Wastewater projektet

36:e månadsmötet i projektet Run4Life

Det 36:e månadsmötet den 2-3 juni i projektet run4life hölls precis som allt annat, online. Alla presentationer och diskussioner anpassades för att hållas online. Det var intressant att få veta att alla experiment inkluderade i projektet fortsätter att gå framåt och att folk flyttar in ihusen med separerande system i Helsingborg, Gent, Sneek och Vigo. Alla ser framemot det sista året av projektet och vi är exalterade över de framtida resultaten från det.

Länk: https://run4life-project.eu/

Madeleine Fogde Hedersdoktor vid NJ-fakulteten vid SLU

Grattis och välkommen till SLU! Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet i framtiden. Programchef Madeleine Fogde är utbildad lärare och för närvarande programchef för Swedish International Agricultural Network Initiative (Siani), som samordnas av Stockholms miljöinstitut (SEI). Siani har en bred medlemsbas och är en mycket inkluderande organisation som erbjuder ett attraktivt nätverk för människor som arbetar med jordbruksforskning globalt. Hon har arbetat mycket med låginkomstländer i Afrika, bland annat i ett vattenförsörjningsprogram och ett ekologiskt sanitetsprogram i Moçambique. Hon har ett stort världsomspännande nätverk inom jordbruk, sanitet och kvinnoorganisationer.

Ny publikation om Ascaris öde vid olika pH, temperatur och fuktnivåer

En ny studie bedömde inaktiveringen av ascarisägg under olika förhållanden och observerade att exponeringen av ascarisägg för högt pH (10,5–12,5) vid temperaturer <27,5 ° C under >70 dagar inte hade någon effekt på äggens livskraft. För att påskynda inaktiveringen av STH är en ökning av behandlingstemperaturen mer effektiv än en pH-ökning. Alkaliskt pH inaktiverade inte äggen utan kan förbättra effekten av ammoniak, vilket troligen finns i organiskt avfall.

Länk för tillgång av artikeln: https://doi.org/10.2166/wh.2020.264

Senecal, J., Nordin, A., & Vinnerås, B. (2020). Fate of Ascaris at various pH, temperature and moisture levels. Journal of Water and Health.

Continue reading Ny publikation om Ascaris öde vid olika pH, temperatur och fuktnivåer

Processeffektivitet och ventilationsbehov vid BSFL-kompostering av substrat med högt vatteninnehåll

Vår senaste publikation om fluglarvskompostering fick titeln Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content och har nyligen blivit publicerad i Science of the Total Environment. I denna studie har vi undersökt påverkan på processeffektiviteten i fluglarvskompostering när vatteninnehållet i substratet ökar. Vi använde de samlade uppgifterna för att göra en modell som förutspådde den erforderliga ventilationen för att uppnå en behandlingsrest torr nog att möjliggöra torr separering av larver från behandlingsrester i slutet av komposteringen. Till skillnad från vad andra studier har funnit, hävdar vi att det är möjligt att fluglarvskompostera substrat med vatteninnehåll 80 – 90 % och torrseparera larverna från behandlingsresten. För underlag med vattenhalt > 90 % var det svårare, eftersom processeffektiviteten minskade kraftigt medan ventilationsbehovet ökade.

Continue reading Processeffektivitet och ventilationsbehov vid BSFL-kompostering av substrat med högt vatteninnehåll