Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Jag heter Nils Ewald, och är en av de senaste tillskotten i Black Soldier Fly-gruppen på institutionen. Under hösten kommer jag göra mitt examensarbete som en avslutning  på Agronomprogrammet i Livsmedelsvetenskap här på SLU. Som livsmedels-student känns det väldigt intressant att få arbeta med insekter som mat och foder, ett ämne som diskuterats flitigt på sistone. I mitt arbete kommer jag analysera fettsyror i fluglarverna, och det foder som vi ger dem (till exempel matrester). Målet är att se hur fettsyrorna i fodret påverkar fettsyrorna i fluglarverna.

På så sätt hoppas jag få insyn i hur vi kan föda upp larver, som kan utfodras till djur, och i slutänden skapa livsmedelsprodukter med en nyttig fettsyrasammansättning. Och samtidigt kommer vi bidra till att ta hand om livsmedelsavfall. Det känns väldigt spännande!

Kontakt: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *