Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Jag har varit på Universiti Tunku Abdul Rahman som extern examinator vid fakulteten för ingenjörsvetenskap och grön teknik för att utvärdera deras magisterutbildning och doktorandutbildning i ingenjörsvetenskap. Där fick jag chansen att se en god struktur på deras utbildning och läsa om många intressanta projekt som genomförs på fakulteten. Bland deras projekt var det intressant att se Dr. Leong Siew Yoong projekt där hon använder fluglarvskompostering för att behandla avfall, med målet att producera biodiesel från fluglarverna. Under besöket fick jag även chansen att presentera min forskning vid ett seminarium för en grupp miljöteknikstudenter som hade många intressanta frågor.Gruppbild efter föreläsning på UTAR

    Dr. Leong Siew Yoong flugproduktionsenhet

Kontakt: Björn Vinnerås

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *