Water Research School annual meeting in Luleå

Published

This year’s annual meeting of the Water Research School, of which many members of the kretsloppsteknik research group are part of, was hosted by Luleå Tekniska Universitet (LTU) between 7-8 February. Solveig Johannesdottir, Jennifer McConville and Prithvi Simha from our group made it to Luleå for the 2-day event. On the first day, they got to hear about LTU’s current research on urban drainage & stormwater management, VR platforms for visualisation, and the effects of shifting the city centre in Kiruna & Gällivare on urban water and sanitation. Day 2 started with two interesting lectures – the first where Prof. Lennart Elfgren shared his views on ‘how to do a PhD and feel good about it’; the second where Prof. Javier Martin-Torres talked about discovering transcient water on Mars.  Water Research School group picture at Gråsjälören. PC: Salar H. Afshar

De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

Published

Vår endagskurs i modulbaserad fluglarvsbehandlingsystem är i hög efterfrågan. Efter det första kurstillfället i december 2017, anordnades kursen igen den 14 mars 2018 med 8 deltagare från olika svenska företag och universitet.

Foto: Viktoria Wiklicky

På morgonen gav Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev en introduktion till det modulbaserade systemkonceptet utvecklat på SLU och möjligheterna till avfallshantering med hjälp av den amerikanska vapenflugan och detaljer om både flygodlings- och avfallshanteringsmodulerna presenterades.

Building blocks of modular BSF treatment are put together in a course

Published

Our one-day-course in modular fly larva treatment is in high demand. After the first course opportunity in December 2017, the course was organized again on 14 March 2018, with eight participants from different Swedish companies and universities.

Foto: Viktoria Wiklicky

In the morning Cecilia Lalander and Evgheni Ermolaev gave an in-depth introduction to the concept of a modular system developed at SLU and presented the possibilities on waste management with the black soldier fly larvae. Details on both the fly rearing and waste treatment modules were presented.

Research-Policy Interaction for Sustainable Development

Published

Prithvi Simha, PhD student at the Kretsloppsteknik group attended a course on research-policy interaction at the Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV). The course was given as part of the ‘Water Research School‘ for PhD students in Sweden, of which several candidates from our group are part of. The course involved creating a research-to-policy plan related to Prithvi’s PhD research on urine dehydration, understanding models for stakoholder interaction and learning to effectively communicate with policymakers. Course participants also got to hear from Johan Kuylenstierna, former CEO of Stockholm Environmental Institute, on his personal experiences of science-policy interaction. Course participants from the Water Research School; PC – Linda Kanders

Molecular Methods course in Finland

Published

Jenna Senecal attended a course on Molecular Methods for Detection of Food- and Waterborne Pathogens in Helsinki, Finland (04.03.2018-08.03.2018). The course was taught and attended by top researchers  from the Nordic countries. She learned about the latest available technologies for DNA extraction and analyses being used for detecting pathogenic strains of viruses, bacteria and parasites.

Group Photo with PCR

SPANS project work in Uganda

Published

There is a lot going in the SPANS project in Uganda right now.

We have started demonstration units of nutrient-recovery treatment technologies for fecal sludge at the Luibgi wastewater treatment plant in Kampala. Two MSc students from Luleå University of Technology are currently operating demonstration units for treatment with lime and urea.  The students are collecting and analyzing samples to determine if the technologies are functioning properly with regard to reduction of public and environmental health risks. They are also doing interviews with workers at the wastewater treatment plant and other stakeholders to understand the levels of acceptance and feasibility of implementing such technologies within the existing management structures. Soon two students from Makerere University will be starting a demonstration unit with Black Soldier Fly composting at the wastewater treatment plant.

Sanitation Round Table meeting in Nairobi, Kenya

Published

SLU and IAS (International Aid services) jointly hosted a round table meeting on the 25th of January in Nairobi, Kenya. Different stakeholders such as local politicians, NGOs and researchers took part in the meeting, to discuss how to jointly solve the sanitation situation in Africa’s largest urban slum, Nairobi’s Kibera.

Participants of the round table meeting. PC: Sheila Gatumu

Course in modular fly larvae treatment: rearing and composting

Published

Foto: Evgheni Ermolaev

Date: 14/3-2018, 9 – 16
Location: Campus Ultuna (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Price: 5000 SEK/person

Under this one-day course the course delegates will be presented with a general introduction to fly larvae treatment, including both the fly rearing and composting steps. We will present the theory behind the different steps of the module based fly larvae treatment and practical exercises on handling of larvae, pupae and flies.  The course will be given in English.

Kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling: fluglarvskompostering och flugodling

Published

Foto: Evgheni Ermolaev

Datum: 14/3-2018, 9 – 16
Plats: Ultuna campus (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Pris: 5000 kr/person

Under denna endagsutbildning ger vi dig som deltagare en övergripande introduktion till fluglarvskompostering och flugodling. Vi går igenom teorin i de olika stegen i modulbaserad fluglarvskompostering och därtill hörande storskalig flugodling följt av praktiska övningar i hantering av larver, puppor och flugor. Kursen kommer till stora delar att vara på engelska. Vid internationellt deltagande kommer hela kursen att hållas på engelska.

Kandidatpresentation: Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering

Published

Foto: Viktoria Wiklicky

Frida Erlöv kommer att hålla sin kandidatpresentation om växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering 22 Februari kl 14 i Ekoln. Håkan Jönsson är examinator.

Referat

Fluglarvskompostering med den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod som genererar flera produkter av värde, såsom djurfoder och organiskt gödningsmedel eller biobränslen. Behandling med larver av den Amerikanska vapenflugan har därmed potentialen att bidra till en miljömässigt positiv och ekonomiskt lönsam återvinning av de biologiska restprodukter som finns i vårt samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering samt jämföra dessa med aerob termofil kompostering. Detta för att i senare studier kunna bedöma den totala miljöpåverkan av fluglarvskompostering. För att uppnå detta mättes gasutsläpp från tre olika fluglarvskomposteringsbehandlingar: en med endast fluglarver och två där det även tillsattes nedbrytande fluglarvsspecifika bakterier utöver själva fluglarverna. Utöver gasutsläpp mättes även olika parametrar i materialet (pH, skrymdensitet, kompostmognad, vattenhalt, glödförlust och total kväve) för att kunna jämföra de olika behandlingarna och för att få en ökad förståelse för de processer som ägt rum.