Antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan


SLU arrangerade tillsammans med SIWI, SIANI and Nordea ett antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan. Annika Nordin var vår representant och talade om vikten av WASH (Water, Sanitation and Hygiene) för att begränsa spridning av antibiotikaresistens. Workshopen kring WASH och antibiotikaresistens lockade ca 20 personer. Den övergripande slutsatsen var att källsorterande sanitet kan vara ett sätt att effektivare kontrollera spridningen från avlopp. Detta eftersom både antibiotikan och patogenerna kommer att vara koncentrerade i en mindre fraktion som kan hanteras enklare jämfört med stora volymer blandat avloppsvatten. Kontroll av antibiotikaresistens kräver att fler aspekter än patogenavdödning beaktas vid behandling, dock kan hygienisering resultera i betydande förbättring av spridningen av antibiotikaresistens från avlopp jämför med nuvarande hantering.

Kontakt
Annika Nordin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *