Fluglarvskompostering presenterades vid Matologi


Vår fluglarvsgrupp deltog i evenemanget Matologi som årligen arrangeras av SLU. Fokus för årets utställning var svinn och klimat. Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Panav Gupta presenterade konceptet Kretsloppsfluga, en fluglarvsbaserad behandling av organiskt avfall som utvecklats av gruppen. Vidare visades behandlingsmodulen som är skalbar att behandla ett ton om dagen och som nu testas vid en pilotanläggning i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Konceptet av effektiv matavfallshantering som genererar värdefulla produkter som fluglarvsbiomassa och kompost presenterades och fördelarna samt möjligheterna diskuterades, vilket lockade många intresserade deltagare. Gruppen presenterade också det nutriella värdet av fluglarvsbiomassa som källa till protein och fett i foder, och möjlighet att ersätta fossilbaserat gödningsmedel med kväverik fluglarvskompost.
Den utvecklade behandlingsmodulen, den Amerikanska vapenflugans (Hermetia illucens) livscykel och BSF prepupae visades upp till de många besökare som vågade sig fram. Läs mer i vår artikel “Kan små insekter vara lösningen på stora problem?” på Matologis hemsida.

Kontakt
Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *