Den sjätte torrtoalettkonferensen, Finland

Prithvi Simha, doktorand i kretsloppsteknik, deltog i den sjätte internationella torrtoalettkonferensen som hölls i Tammerfors, Finland, mellan 22-24 augusti. Prithvi presenterade vår pågående forskning om alkalisk urinuttorkningsteknik och delade erfarenheter av att installera och driva en hushållsskalig urinsorteringsenhet under tre månader på SLU-campus.

Konferensen anordnades av Finlands globala toalettförening som är värd för evenemanget vart tredje år. I år var arenan Hiedanranta, ett tidigare industriområde i Tammerfors, Finland där alla toaletter är vattenlösa (såklart!). Urin och avföring samlas under platsen i en källare – konferensarrangörerna uppskattade att nästan 500 liter urin samlades in under det tre dagar långa evenemanget.

Länkar:                                                                                                                                                                            Dry Toilet 2018 – Book of Abstracts                                                                                                                Global Dry Toilet Association of Finland                                                                                                      Visit Hiedanranta

Kontakt:  Prithvi Simha 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *