Innovation för framtidens landsbygder

Publicerat den

Många glesbefolkade områden tampas med utmaningen att locka och behålla invånare, besökare, företagare och investerare i konkurrens med mer tättbefolkade platser i Sverige och världen. Långa avstånd, gles infrastruktur och minskad samhällsservice är ofta försvårande omständigheter i detta. Snäva sociala normer kan också begränsa attraktiviteten bland vissa grupper av människor. Samtidigt kan dessa utmaningar frammana… Fortsätt läsa Innovation för framtidens landsbygder

Landsbygden Enlandsbygde

Publicerat den

Jag skulle egentligen lämna mitt forskarliv bakom mig. Gå i pension, snickra, spela flöjt och gosa med barnbarn. Jodå, jag har slutat åka till jobbet, jag vaknar långsamt och väljer själv hur dagarna ska förlupa. Men ofta vinner läsandet och skrivandet och föreläsandet kampen om min tid. Det är något väldigt starkt som driver, jag… Fortsätt läsa Landsbygden Enlandsbygde

Vinden har vänt, tystnaden är bruten

Publicerat den

Jag har nu i snart fjorton år varit en bokstavligen utsatt forskare. Min arbetsplats är en FoU-verksamhet som tillkom genom att en grupp doktorander blev utplacerade i “periferin”. Tanken var att forskningen skulle ha en samhällsutvecklande betydelse, även om utplaceringen också sågs som ett högriskexperiment. Att ägna sig åt den tredje uppgiften ger ju inte… Fortsätt läsa Vinden har vänt, tystnaden är bruten

Kompetensförsörjning och innovation på Sveriges landsbygder

Publicerat den

Jag är nationalekonom med regionalekonomisk inriktning och har ”växt upp” som forskare i en anda där termer som agglomerationer, kluster och täthet är de självklara faktorerna som förklarar tillväxt. Min avhandling handlade om hur kunskap rörde sig i geografin och hur den ofta koncentrerades på platser som vi karakteriserar som städer. Efter försvarad avhandling hamnade… Fortsätt läsa Kompetensförsörjning och innovation på Sveriges landsbygder

Landsbygdsforskning för regional utveckling och planering

Publicerat den

Som forskare på Nordregio, ett forskningsinstitut som etablerats av Nordiska ministerrådet 1997, fokuserar jag på forskning som på olika sätt bidrar till regional utveckling och planering. Här tänkte jag nämna tre av de processer jag arbetar med för närvarande. Temporär befolkning viktig för nordiska landsbygdssamhällen Ett forskningsuppdrag som jag arbetat med sedan 2018 är flöden… Fortsätt läsa Landsbygdsforskning för regional utveckling och planering

Värdeskapande för hållbar landsbygdsutveckling – perspektiv på entreprenörskap i lantbruket

Publicerat den

För en vecka sedan försvarade jag min avhandling med ovanstående titel. Jag har studerat entreprenörskap i lantbruk och hur vi kan utveckla både lantbruk och hållbar landsbygd. Lantbrukare har traditionellt spelat en betydande roll i landsbygdsutvecklingen, och gör så än idag. Dock har rollen förändrats i takt med samhällsutvecklingen, vilket både stödsystemet och entreprenörskapsforskningen har… Fortsätt läsa Värdeskapande för hållbar landsbygdsutveckling – perspektiv på entreprenörskap i lantbruket

Landsbygdens nycklar

Publicerat den

Vad är entreprenörskap på landsbygden? Runtom landsbygden ser vi samhällen i förändring. Boende anpassar sig till nya villkor och bidrar till att skapa en landsbygd som gagnar de många människorna. Omgivningen är i ständig förändring och påverkar de lokala bygderna. ”Här ute är vi vana vid att vi får inga pengar till någonting, utan ska… Fortsätt läsa Landsbygdens nycklar

#1. Härproducerad mat i norr – om lokal mat och den hållbara glesbygden

Publicerat den

Min forskning handlar främst om innovationer och entreprenörskap på glesbygden. Jag är särskilt intresserad av de ’små’, inkrementella, organisatoriska innovationerna som hjälper aktörerna att utvecklas ’sakta men säkert’. På senare tid har jag forskat om lokal mat i Västerbotten, och det som kallas för korta livsmedelskedjor. Jag ville förstå hur småproducenter i norr bryter sig… Fortsätt läsa #1. Härproducerad mat i norr – om lokal mat och den hållbara glesbygden