Sommarhälsning

Publicerat den

Under våren har vi fått läsa om många spännande forskningsprojekt och perspektiv på landsbygds- och regionalutveckling! Team Uppdrag Landsbygd vill tacka alla bloggare och läsare för ert engagemang i att sprida kunskap om både landsbygds- och regionalutveckling. Nu går vi ut och njuter av våra vackra svenska landsbygder. Vi är tillbaka i början av augusti… Fortsätt läsa Sommarhälsning

Småföretagare på landsbygden: livsstilsmigranter, ’mushers’ och nedväxlare

Publicerat den

Av Marco Eimermann, Umeå universitet Mitt intresse för småskaligt företagande på landsbygden väcktes när jag intervjuade nederländska barnfamiljer som hade flyttat till Bergslagen i början av 2000 talet. Några idéer bland kollegor på Örebro universitet var att familjerna flydde från risker för översvämning (då en stor del av Nederländerna ligger under havsnivån) eller från tättbefolkade… Fortsätt läsa Småföretagare på landsbygden: livsstilsmigranter, ’mushers’ och nedväxlare

När det lokala blir centralt

Publicerat den

Av Susanne Stenbacka, Uppsala Universitet Förhållanden på den svenska landsbygden engagerar alltfler. Tillgången till välfärd på landsbygden och i mindre orter är plötsligt en fråga för hela landet. Den pågående pandemin har inte bara ökat engagemanget men också påverkat innehållet i diskussioner och debatt. Vårt resande och vår vana att leva livet på olika platser… Fortsätt läsa När det lokala blir centralt

Studier om social rättvisa på landsbygder i ett komparativt perspektiv

Publicerat den

av Ildikó Asztalos Morell, SLU Jag har varit verksam som landsbygdssociolog under de senaste trettio åren. Central för mig har varit att studera hur olika delar av världen knyts samman i frågor som berör lokalsamhällen. Under de senaste tio åren har mitt intresse vänts från att främst ha gällt landsbygdsomvandlingen i de postsocialistiska länderna till… Fortsätt läsa Studier om social rättvisa på landsbygder i ett komparativt perspektiv