Alla inlägg

Letar du efter ett särskilt inlägg? Här hittar du alla publicerade inlägg, sorterat efter författarens/-rnas efternamn. Du kan också använda dig av etiketterna i slutet av blogginläggen om du letar efter ett visst ämne.

 

Ahl, Heléne, Berglund, Karin, Pettersson, Katarina, Sköld, Birgitta & Tillmar, Malin (forskargruppen Embla)
Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd
Andersson, Ida
Att bygga hus i trä – vinst varje gång?
Asztalos Morell, Ildikó
Studier om social rättvisa på landsbygder i ett komparativt perspektiv
Bjerke, Lina
Kompetensförsörjning och innovation på Sveriges landsbygder
Cederholm Björklund, Jennie
Värdeskapande för hållbar landsbygdsutveckling – perspektiv på entreprenörskap i lantbruket
Dubois, Alexandre
Härproducerad mat i norr – om lokal mat och den hållbara glesbygden
Eimermann, Marco
Småföretagare på landsbygden: livsstilsmigranter, ’mushers’ och nedväxlare
Enflo, Kerstin
Infrastruktur och regional tillväxt: ett historiskt perspektiv
Gaddfors, Johan & Jonsson, Josefina
Landsbygdens nycklar
Haandrikman, Karen & Webster, Natasha
Rural women entrepreneurs need better support
Hedberg, Charlotta
Möjlighetens fönster öppnas mot svenska skogsbär
Jernsand, Eva Maria
Hållbara erbjudanden – om kunskap, turism och samskapande
Karlsson, Niklas
Nya affärsmodeller kan stärka lantbrukets bidrag till den cirkulära ekonomin
Kristensen, Iryna
Platsbaserad tillvägagångssätt för att förbättra landsbygdsutveckling
Lindberg, Malin
Innovation för framtidens landsbygder
Slätmo, Elin
Landsbygdsforskning för regional utveckling och planering
Stenbacka, Susanne
När det lokala blir centralt
Svensson, Lotta
Urbana normen under omprövning?
Vallström, Mikael
Vinden har vänt, tystnaden är bruten
Waldenström, Cecilia
Jordbrukets roll i landsbygders utveckling
Westholm, Erik
Landsbygden Enlandsbygde
Westlund, Hans
Vart är vi påväg? – landsbygden i kunskapsekonomin
Össbo, Åsa
Energiproduktion och upprepning av historien?