Replicable business models for modern rural economies – RUBIZMO

av Amanda Andersson, Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU Alnarp

Klimatdebatter, CAP-reformer och globala mål. Ja, det finns många som arbetar mot samma mål för att uppnå en utveckling av företagen på landsbygden. I och med de miljöutmaningar, marknadsförändringar och den teknologiska utveckling vi ser är behovet av innovation stort för att företagen på landsbygden ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Denna målbild och vision för framtidens gröna företag kan ibland låta som en ouppnåelig ansats. Många vet vad som behövs göras och även varför…men hur ser denna målbild egentligen ut i praktiken? Genom projektet Rubizmo finns det nu möjlighet att låta sig inspireras av en mängd verkliga exempel från företag över hela Europa som visar att hållbart företagande är fullt möjligt att uppnå!

I projektet har hundratals företag studerats för att kunna identifiera vilka faktorer som ligger bakom framgången i deras affärsmodell. En bredd av goda exempel finns representerade i projektet. Allt ifrån nya former för att bedriva kooperativ, till nya finansieringsmodeller, nya produkter och nya marknadskanaler! Det som är gemensamt för samtliga företag är att de lyckas uppnå kriterierna för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet vilket har varit ett krav för att få vara ett representerande företag i projektet.

Det svenska Rubzimo-teamet består av medarbetare from SLU och RISE

Slutsatserna från detta projektet har samlats på https://rubizmo.eu/project för att man som företagare ska kunna ta del av detta inspirerande material. Hemsidan är också försedd med en mängd utbildningsverktyg för att företagare ska kunna utvärdera sin befintliga affärsmodell och på så vis kunna utforma ett framtida utvecklingsarbete.

Detta är ett projekt vars insikter ska komma i händerna på företagare. Därför kommer utbildning på området att genomföras genom en nationell och internationell insats. Utbildningen kommer fokusera på projektets fokusområden dvs utvecklandet av hållbara affärsmodeller och stimulering av entreprenörens drivkraft och förmåga vilket, enligt projektets slutsatser, är den viktigaste förutsättningen för att ett företag ska kunna genomgå en utvecklingsresa!

Är du intresserad av att veta mer om detta projekt och dess kommande utbildningar är du välkommen att höra av dig till mig!

Du kan också höra med om projektet i Landsbygdsnätverkets Landet lär #36 podd-avsnitt, som vi medverkade i förra veckan.

Amanda Andersson

Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid SLU Alnarp

amanda.andersson@slu.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *