Kategoriarkiv: Okategoriserade

Näringslivsutveckling i gles- och landsbygdskommuner – vad är problemet?

Av Josefina Syssner och Amira Fredriksson vid Centrum för kommualstrategiska studier, Linköpings universitet För ett par år sedan fattade den svenska regeringen beslut om att under perioden 2018–2020 avsätta ett totalbelopp på cirka 5,8 miljoner kronor till varje kommun som … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Glesbygden är på frammarsch i Europa – vill Sverige visa vägen mot hållbara landsbygder?

av Alexandre Dubois, fil dr i i kulturgeografi och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Erik Gløersen, fil dr i geografi, Spatial Foresight Gmbh De senaste årtiondena har urbanisering blivit normen i Sverige, liksom i resten av Europa. Samtidigt har uttunning … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Forskningens bristande genomslag i bilden av landsbygden

av Gunnel Forsberg, professor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet Så är det dags igen. Ända sedan jag började studera flyttströmmarna från urbana till mer rurala miljöer, har jag med  jämna mellanrum läst i media om en ny migrationstrend. Ofta … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tillväxt och turism – en hållbar ekvation?

Av Linda Lundmark, lektor och docent vid Geografiska institutionen vid Umeå Universitet I en ny bok har jag och mina kollegor skrivit om våra tankar och forskningsresultat kring samhällsrelevanta frågor som berör gles- och landsbygd (områden som är perifera gentemot … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens unga: Utbildning, plats och delaktighet

av Elisabet Öhrn, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet Forskning om unga människors liv och utbildning är i hög grad forskning om sta­dens unga. Det innebär bland annat att kunskapen om ungas marginalisering och bristande delaktighet … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Att bygga hus i trä – vinst varje gång?

av Ida Andersson, Örebro Universitet ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.” Så sa statsminister Stefan Löfven vid riksdagens öppnande i september 2017. I Sverige höjs allt fler röster för ökat träbyggande, … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hållbara erbjudanden – om kunskap, turism och samskapande

av Eva Maria Jernsand I Visit Swedens nya rapport Den svenska målgruppen beskrivs hur vårt resande började förändras redan före pandemin. Vi lade mer pengar på resor inom Sverige eftersom vi blev mer medvetna om konsekvenserna av vårt resande. Begrepp … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vart är vi på väg? – landsbygden i kunskapsekonomin

av Hans Westlund Mänskligheten har tillbringat nästan hela sin historia i vad vi nuförtiden kallar för landsbygd. Städer uppstod en gång som små öar i ”oceaner av landsbygd” när jordbruket blivit tillräckligt effektivt för att föda också en icke-jordbrukande befolkning. … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skogen i intersektionell forskning

Den 24 februari anordnar SLU, LTU och Mittuniversitet ett digitalt panelsamtal med frågeställningen Hur förstår och förhåller du dig till skogen (som t.ex. plats, naturresurs och kontext), inom ramen för ett intersektionellt perspektiv, i din forskning? /https://www.slu.se/ew-kalender/2021/2/forskningskonferens-slip/ Mer på samma … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Infrastruktur och regional tillväxt: ett historiskt perspektiv

av Kerstin Enflo vid Lunds universitet Snabba samhällsförändringar riskerar att skapa vinnare och förlorare. Under Sveriges industrialisering från 1800-talets mitt gynnades tillväxten i hela landet av infrastrukturinvesteringar i järnväg och elektrifiering. Sedan 1980-talet har Sverige upplevt ett trendbrott. Den regionala … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar