Landsbygdens unga: Utbildning, plats och delaktighet

Publicerat den

av Elisabet Öhrn, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet Forskning om unga människors liv och utbildning är i hög grad forskning om sta­dens unga. Det innebär bland annat att kunskapen om ungas marginalisering och bristande delaktighet utgår från livet i begränsade urbana sammanhang. Specifika behov och problem utanför städerna döljs, liksom… Fortsätt läsa Landsbygdens unga: Utbildning, plats och delaktighet

Att bygga hus i trä – vinst varje gång?

Publicerat den

av Ida Andersson, Örebro Universitet ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.” Så sa statsminister Stefan Löfven vid riksdagens öppnande i september 2017. I Sverige höjs allt fler röster för ökat träbyggande, vilket påstås kunna bidra till klimatomställning i byggindustrin. Det antas också leda till fler jobb… Fortsätt läsa Att bygga hus i trä – vinst varje gång?

Hållbara erbjudanden – om kunskap, turism och samskapande

Publicerat den

av Eva Maria Jernsand I Visit Swedens nya rapport Den svenska målgruppen beskrivs hur vårt resande började förändras redan före pandemin. Vi lade mer pengar på resor inom Sverige eftersom vi blev mer medvetna om konsekvenserna av vårt resande. Begrepp som Hemester och Svemester tog plats i vår vokabulär. Pandemin skyndade på utvecklingen när vi… Fortsätt läsa Hållbara erbjudanden – om kunskap, turism och samskapande

Vart är vi på väg? – landsbygden i kunskapsekonomin

Publicerat den

av Hans Westlund Mänskligheten har tillbringat nästan hela sin historia i vad vi nuförtiden kallar för landsbygd. Städer uppstod en gång som små öar i ”oceaner av landsbygd” när jordbruket blivit tillräckligt effektivt för att föda också en icke-jordbrukande befolkning. Med undantag av några städer med starka styrnings- och transportsystem (t.ex. antikens Rom) förblev flertalet… Fortsätt läsa Vart är vi på väg? – landsbygden i kunskapsekonomin

Skogen i intersektionell forskning

Publicerat den

Den 24 februari anordnar SLU, LTU och Mittuniversitet ett digitalt panelsamtal med frågeställningen Hur förstår och förhåller du dig till skogen (som t.ex. plats, naturresurs och kontext), inom ramen för ett intersektionellt perspektiv, i din forskning? /https://www.slu.se/ew-kalender/2021/2/forskningskonferens-slip/ Mer på samma tema blir det i augusti då konferensen SLIP2021 går av stapeln i Umeå. Missa inte… Fortsätt läsa Skogen i intersektionell forskning

Infrastruktur och regional tillväxt: ett historiskt perspektiv

Publicerat den

av Kerstin Enflo vid Lunds universitet Snabba samhällsförändringar riskerar att skapa vinnare och förlorare. Under Sveriges industrialisering från 1800-talets mitt gynnades tillväxten i hela landet av infrastrukturinvesteringar i järnväg och elektrifiering. Sedan 1980-talet har Sverige upplevt ett trendbrott. Den regionala klyftan har ökat i takt med framväxten av ett tjänstesamhälle vars produktivitet tenderat att öka… Fortsätt läsa Infrastruktur och regional tillväxt: ett historiskt perspektiv

Energiproduktion och upprepning av historien?

Publicerat den

av Åsa Össbo vid Ubmejen universitiähta – Umeå Universitet Kanske är det för att jag är historiker, men just i det fält jag forskar – konsekvenser av energiproduktion med fokus på samiska samhällen – upplever jag ofta att historien verkar gå igen. I miljöbalken (16 kap. 4 §) har vindkraften en särställning: det går endast… Fortsätt läsa Energiproduktion och upprepning av historien?

Nya affärsmodeller kan stärka lantbrukets bidrag till den cirkulära ekonomin

Publicerat den

av Niklas Karlsson vid Högskolan i Halmstad Vi står just nu inför stora utmaningar gällande vår konsumtion av naturresurser och de negativa miljöeffekter vår höga konsumtionstakt ger upphov till, både på kort och lång sikt. För att kommande generationers behov ska kunna tillgodoses behöver det i dagsläget dominerande linjära ekonomiska system som bygger på en… Fortsätt läsa Nya affärsmodeller kan stärka lantbrukets bidrag till den cirkulära ekonomin

Jordbrukets roll i landsbygders utveckling

Publicerat den

av Cecilia Waldenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Hur bidrar jordbruket till landsbygdernas utveckling? Det är förstås en fråga med många olika svar. Förutsättningarna för jordbruket är ju så olika i vårt avlånga land. Här kommer jag helt kort att beskriva några skeenden som påverkar lantbrukets möjligheter. När man fördjupar sig i frågan om lantbruk och landsbygdsutveckling så… Fortsätt läsa Jordbrukets roll i landsbygders utveckling

Rural women entrepreneurs need better support

Publicerat den

av Karen Haandrikman och Natasha Webster, Stockholms universitet Sweden has one of the lowest entrepreneurship rates for women compared to other European countries. However, the share of entrepreneurs among migrant women is higher than among native women. The significant inflow of migrant women to Sweden in recent decades offers great potential of building an even… Fortsätt läsa Rural women entrepreneurs need better support