God Jul!

SLU Campus i Skara

Det går bra nu……och jag hade hoppats att en efterträdare hade suttit här just nu och kunnat få njuta av detta, men nu är det jag som får glädjas åt den framgång som ni alla har bidragit till. Det känns förstås jättebra att få uppleva detta. De som gjort jobbet är ni alla duktiga lärare, forskare, tekniker, administratörer, samarbetspartners m.fl – alla är ni viktiga pusselbitar. Det är det som är Skaramodellen. Tack för ert stora engagemang!

Resultat kan mätas på olika sätt men vi kan konstatera att idag finns fler anställda än innan utbildningarna flyttade, idag har vi fler doktorander än någonsin, idag har vi alltfler samverkansavtal med andra organisationer och myndigheter. För att bara ge några smakprover. Stort TACK till er alla!

Nytt

Efter årsskiftet kommer RådNu organisatoriskt tillhöra Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, (AEM) i Alnarp. Det är inget dramatiskt för orten Skara då verksamheten finns kvar på samma sätt som tidigare i Smedjan. Detta kommer dock skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling av verksamheten som ju idag tillhör ortskansliet (universitetsadministrationen).

Rekryteringsarbetet för en efterträdare till mig fortsätter och förhoppningen är att vi vet mer efter helgerna.

Grattis

Grattis till Jonas Dahl som idag tilldelats NOR, (Nit- och redlighet i rikets tjänst) efter mer än 30 år på SLU i Skara.

Grattis i förskott till en ungdomlig 90-åring, Göran Jönsson, med livslångt engagemang för vår verksamhet på SLU.

Men nu närmar vi oss julen med stormsteg och jag hoppas att ni alla får en riktigt avkopplande och skön julhelg

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses på det nya året med nya krafter och nya mål

Margareta

Ändrade planer

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Tyvärr valde Maria Stenberg att gå tillbaka till sitt tidigare arbete på jordbruksverket. Ett svårt val för henne, men också modigt att göra en helomvändning. Som ni vet har vår universitetsdirektör varit tydlig att det ska finnas en platschef i Skara så rekryteringsarbetet pågår för fullt. Har ni tips är ni mer än välkomna att höra av er till mig. Jag vill rikta ett stort TACK till Maria för det trevliga samarbetet med oss alla under hösten!

Det är som vanligt mycket på gång. Visionsarbetet för Campus fortsätter och nu på fredag finns ytterligare en möjlighet att göra inspel i visionsarbetet för den som missat tidigare tillfällen. Meddela mig då med vändande post 🙂

Nästa vecka har vi sista avstämningsmötet med VGR för året. Under nästa år kommer strategiarbetet intensifieras inför de sista 3 åren i den pågående överenskommelsen mellan SLU och VGR. I planeringen ingår självvärderingar, ”rundabordsdiskussioner”, hearing, strategimöten mm

Snabbspåret med nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötare har nu kommit igång på allvar. En lika trevlig grupp om förra gången. De är kvar hos oss till jul och flyttar sen till Uppsala för mer teori. Detta är en uppdragsutbildning med arbetsförmedlingen som uppdragsgivare liksom tidigare år.

Glöm inte anmäla er till julkaffet som är den 17 dec och som vanligt tillsammans med våra tidigare anställda, numera pensionärer.

Som ni säkert förstått så kommer jag fortsätta arbeta som platschef även efter årsskiftet men räknar med att kunna gå ner i arbetstid så snart det är möjligt. Mer om detta får det bli in nästa blogg.

Ha det bra i dessa adventstider

Hälsar

Margareta

It will not always be as we expect. Unfortunately, Maria Stenberg chosed to go back to her previous job at Jordbruksverket A difficult choice but also brave to make a complete reversal. As you know, our university director has been clear that there should be a site manager in Skara so the recruitment work is in full swing. If you have any tips, you are more than welcome to contact me. I would like to extend a big THANK YOU to Maria for the nice collaboration with us all this fall!

As usual, there is a lot of things going on. The vision work for Campus continues and now on Friday there is another opportunity to participate in the vision work for those who missed previous opportunities. Send me a mail

Next week we have the last meeting with VGR for the year. During the next year, strategy work will be intensified for the last 3 years in the ongoing agreement between SLU and VGR. The planning includes self-assessments, ”roundtable discussions”, hearing, strategy meetings, etc.

”Snabbspåret” with newly arrived veterinarians who are retrained to be animal nurses has now started. An equally nice group as last time. They stay with us to Christmas and then move to Uppsala for more theory.

Don’t forget to sign up for the Christmas coffee, December 17, as usual with our former employeed.

As you probably understand, I will continue to work as a site manager even after the turn of the year, but I expect to be able to cut down on working time as soon as possible. More about this it will be in the next blog.

Lyckad Smedjevecka

Marias första blogg kommer här!

Tiden går fort när man har roligt, jag har redan varit vid SLU i Skara som platschef i fem veckor! Veckorna har varit fulla av intressanta och spännande möten. Det är så roligt att vara tillbaka vid SLU och få arbeta med alla de viktiga frågor som ryms inom SLU!

Som vanligt sista veckan i september genomförde vi årets Smedjevecka. Veckan innehöll ett späckat program, som visade på verksamheterna vid SLUs campus. Seminariet i serien ”Det digitala djuret” hade så många som 100 deltagare från olika organisationer och företag. Det spelades in precis som de föregående seminarierna i serien och kan ses i efterhand. Det blev många väldigt bra presentationer att titta i efterhand på för er som inte hade möjligheter att delta!

På måndagen hade man möjligheter att få hjälp att tillämpa precisionsodling då Tilldelningsfilens väg till redskapet presenterades under en halvdag med stöd från Sveriges bästa kompetens på området. På den sedvanliga Hästdagen berättade etologiforskare om hur man kan tänka när man lastar hästar och ett nationellt program för hästföretagare presenterades. Under Hästivalen tog många besökare chansen att få uppleva ett digert program som speglade hästvärlden.

Under Smedjeveckan, som för övrigt var samma vecka som FN:s klimatmöte, så presenterades prototypen av spelet KliMat 2030 för naturbrukselever från Uddetorpsskolan. Margareta skrev mer om spelet i sin blogg från september.

Jag kan passa på att tipsa om SLUs satsningar på klimat som finns samlade under rubriken: SLU, universitetet med 52 klimatveckor om året.

Den 9 oktober får vi besök av SLUs rektor Maria Knutson Wedel. Du har möjligheter att träffa henne under sopplunchen!

Jag vill också påminna om uppmaningen vi fick häromdagen att komma med förslag på programnamn för utbildningar för SLUs målgrupp. Här hittar du information om fördubblingsprojektet

Nu ser vi fram mot en fortsatt spännande höst med många viktiga och intressanta projekt som rullar på!

Välkommen Maria

Idag har Maria Stenberg börjat som ny platschef på SLU i Skara. Stafettpinnen går vidare men jag kommer finnas kvar till årsskiftet och stödja med det som Maria vill ha stöttning med, allt för bästa möjliga överlämning. Bloggen kan nu hanteras av oss båda under hösten så nästa blogg kommer Maria skriva!

På fredag startar vårt jubileum för veterinärhistoriska museet som firar 40 år sedan stiftelsen bildades. Vi passar på att lyfta fram utvecklingen inom djurskydd och djurvälfärd och den betydelse SLU i Skara spelat över tid för detta område. Lördagens tema är antrozoologi och dagen vänder sig till en bred målgrupp med många aktiviteter för barnfamiljer.

Ett visionsarbete är påbörjat för SLU Campus där fastighetsägarna ingår. Vi kommer involvera alla intresserade på campus för bästa möjliga input inför framtiden, men det kommer i nästa steg av processen. Jag återkommer om detta i senare blogg.

Samarbetsprojekten med VGR löper på bra och särskild uppmärksamhet har just nu det sk ”paraplyprojektet” fått. Det är ett projekt som startade redan i förra programperioden men förlängts med lite ändrad inriktning. Här har vi ett samarbete med Högskolan i Skövdes spelutvecklare och från vårt håll vilar ett stort ansvar på SLU Holding, Klimatspelet som utvecklas i projektet har skapat medial uppmärksamhet, bra jobbat Mats Wiktorsson, Anna Hessle,  Christina Lundström m.fl.!

Nu har vi kommit in i den första höstmånaden och alla sommarsemestrar är avslutade, SLU i Skara har åter full bemanning, nu kör vi!

Margareta

Trevlig sommar!

Imorgon är de midsommarafton och efter gemensamt fika med glass och jordgubbar känns det som att vi klivit över tröskeln till sommar på riktigt.

Som jag skrev i föregående blogg så kommer Maria Stenberg att börja som platschef till hösten (2 september), jag kommer finnas kvar till nyår och ska göra vad jag kan för att skapa goda förutsättningar för Maria. Många möten blir det under hösten för att träffa strategiska personer och organisationer som är viktiga för oss på SLU i Skara.

Under mina år som platschef har jag också haft diverse andra uppdrag där många handlat om kompetensutveckling för yrkesverksamma i olika former, däribland ansvar för sekretariatet för uppdragsutbildning.  Sekretariatet kommer inte stanna kvar i Skara och i dagsläget är det inte helt klart hur det kommer att organiseras. Men så längre jag finns kvar kommer jag arbeta som tidigare med kompetensutveckling och det som just nu är högaktuellt är ett nytt snabbspår för nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötrare. Precis som tidigare snabbspår kommer delar av denna utbildning ligga i Skara.

Fredagen 6:e och lördagen 7:e september kommer vi fira att det är 40 år sedan Veterinärhistoriska museet stiftades. Det blir seminarium med tema djurskydd och djurvälfärd under fredagen och antrozoologi under lördagen, dessutom en rad trevliga aktiviteter för barnfamiljer också under lördagen.

Vår verksamhetsberättelse för 2018 finns nu i skrift, prata med Vanja om ni vill kunna trycka upp egna ex.

Tack för det goda samarbetet och ha en riktigt trevlig midsommar!

Margareta 

Ny platschef!

Det är så roligt att kunna börja med att presentera min efterträdare!

Det blir Maria Stenberg, agronom, docent, numera rådgivare på jordbruksverket som tidigare arbetat på SLU och som nu kommer tillbaka i en helt ny roll.  Maria kommer efterträda mig efter mina nu drygt 15 år på samma jobb. Men det har inte varigt enformigt och det kommer inte bli det heller, det är min övertygelse 🙂 Det känns oerhört bra att det är just Maria som tar över och jag ska göra vad jag kan för att stödja i ett övergångsskede.

Maria börjar 1 september och vi kommer gå dubbelt under hösten. Jag kommer finnas kvar på deltid, bl.a. i diverse styrelser men trappar ned successivt. Exakt hur det kommer att se ut får vi återkomma till.

Och så lite nytt angående miljöledning i Skara; Vi har nu ett nytt miljömål och det är att inte flyga inrikes överhuvud taget. Anledningen till att vi ”spänner bågen” är förstås att det i de allra flesta fallen är fullt möjligt för oss i Skara att välja andra färdmedel. Vi får prata mer om detta vid kommande gemensamma fika och soppluncher

I fredags hade vi hundra personer från mellersta Sveriges jordägarförening här och det är med stolthet jag kan konstatera att de nedslag vi gjorde från forskningen i Skara gav intryck och mersmak. Det finns så mycket intressant forskning på SLU. Tack alla duktiga föreläsare!

Till sist vill jag bara påminna om att veterinärhistoriska museet firar 40 år sedan stiftelsen bildades och det firas första helgen i september med seminarier och aktiviteter. mer om detta i nästa blogg!

Hälsar

Margareta

 

Västgötaklimax, snabbspår och stipendium, senaste nytt….

Måste nog börja med samma fråga som sist, vad händer med platschefsrekryteringen just nu? Efter annons och intervjuer blev det lite av ”västgötaklimax”. Rekryteringsprocessen har avslutats utan någon ny på plats. Men jag tror att detta trots allt var lärorikt för att bättre identifiera vad som är mest prioriterat in i framtiden för SLU i Skara. För tillfället är frågan parkerad och jag jobbar på som vanligt med goda förhoppningar att det snart ska finnas nya lösningar.

Sedan 2010 har jag ansvarat för sekretariatet för uppdragsutbildning vid SLU. Här finns bl.a. en resursperson från varje fakultet på deltid. Vid halvårsskiftet är tanken att det ska finnas en ny organisation och vi som jobbar i sekretariatet har därför lämnat en rapport till ansvariga utredare. Är det någon som är nyfiken på innehållet så skickar vi förstås gärna rapporten.

Nu pågår arbetet med underlagen inför nytt avtal för snabbspår till Djursjukskötare. Det är liksom tidigare en uppdragsutbildning för nyanlända veterinärer eller motsvarande som utbildas till Djursjukskötare. Detta nya snabbspår planeras starta i Skara på samma sätt som sist. Som det ser ut just nu startar det i november och liksom tidigare blir det då 10 veckor i Skara. Fortsättning följer om detta!  

Till sist – ett varmt Grattis till Göran Jönsson (Jins) som vid LRF stämman förra måndagen fick motta Skaraborgs nötkreaturstiftelses stipendium för 2019. Ett välförtjänt hedersomnämnande för mångåriga insatser till gagn för våra nötkreatur.

Hälsningar

Margareta

Vårvintern är här

Ute har kylan och snön nu  övergått till snöslask, men också hopp om att våren närmar sig. Kanske lite tidigt men det är ju inget vi kan styra över 🙂

De ständiga frågorna jag numera får om jag har slutat och hur länge jag stannar kvar blir inga svar på i denna blogg heller! Fortsättning följer i ämnet och förhoppningsvis finns svaret i nästa blogg. Jag har lovat att stanna tills det finns en ny person på plats och tills den personen fått den introduktion som krävs. 

Som vanligt händer mycket på SLU campus. Från min horisont är det mycket fokus på samverkan till Västra Götalandsregionen och att leva upp till de krav som finns i den överenskommelse som undertecknats. Här finns en rad aktiviteter som handlar om både FoU, samverkan och forskningskommunikation. Vi har arrangerat flera workshop med det gemensamma temat klimat och vi fortsätter med att arbeta med seriösa spel i samarbete med Högskolan i Skövde. Här har SLU Holding en nyckelroll och arbetet löper på mycket bra.  

Uppdragsutbildningen av officiella assistenter med Livsmedelsverket som uppdragsgivare är nu på upploppet. Det har varit mycket givande att ha denna grupp studerande i huset och samarbetet har fungerat utmärkt. Utvärderingarna så här långt ser mycket bra ut, bra jobbat alla lärare och övriga ansvariga!

För nästan 10 år sedan arbetade vi på SLU campus fram en vision och strategi som skulle skapa attraktion för området. Detta gjordes i samverkan med alla fastighetsägare, kommun, SLU m.fl. Då handlade det om att visa en attraktiv miljö för studenter – nu är det nya tider och vi gör ett omtag. Jag har nu bjudit in fastighetsägare till ett första möte för att diskutera hur denna nya process ska ske på bästa sätt. Syftet är förstås detsamma dvs att skapa attraktion till området. För detta är ju något vi själva tillsammans kan påverka!

Detta var lite korta nedslag från min vardag. Hoppas många av er har härliga dagar i skidbackarna denna sportlovsvecka!

Margareta

God Jul!

Så här dagarna före jul är det dags att blicka tillbaka över året som gått. Vi kan konstatera att det för SLU i Skara varit ett bra år. Trenden håller i sig och vi fortsätter öka i antalet anställda, mer forskning och fler doktorander. Samtidigt växer också övriga samarbetspartners på SLU Campus. Vår viktiga partner Agroväst växer och får alltfler nya EU projekt, grattis. Green Tech park, vårt samverkanshus som finns på SLU Campus och som kommunen byggt upp är fyllt och sjuder av aktiviteter. Vi gläder oss åt att det går framåt för alla!

När det gäller ny platschef så har en första intervjurunda genomförts och efter helgerna kommer det mer information om vad som blir nästa steg. Tills det finns en ny person på plats,som har hunnit få den introduktion som behövs, så stannar jag kvar. Får se när under våren jag kommer gå över från heltid till deltid 🙂

Jag har sagt det förr men det tål att upprepas, ni alla som arbetar på SLU i Skara är fantastiska, här finns arbetsglädje, engagemang och vilja till utveckling. Ni har alla bidragit till den utveckling som vi nu ser. Hoppas ni får en riktigt skön julhelg och kan koppla av för att kunna komma med nya krafter på det nya året.

Stort TACK för året som gått och God Jul!

önskar

Margareta

   

Ny platschef sökes!

Efter 15 år som platschef är det dags att hitta en efterträdare. Det har varit fantastiska, lärorika och utmanande år och jag har trivts, mycket tack vare det stöd och den härliga stämning som funnits på SLU Campus  i Skara. I motgång har vi gemensamt slipat argumenten på ett konstruktivt sätt och i medgång har vi firat tillsammans. Men framför allt har fokus varit att se möjligheterna och inte fasta i det som vi inte kan påverka. Den andan ska vi vara rädda om!

Nu vill jag be er hjälpa till att sprida informationen om tjänsten, sista ansökningsdagen är 19 november så dela gärna på sociala medier. Här finns länken

https://socialrecruiting.jobtip.se/platschef-slu-skara?fbclid=IwAR3iAKIrbd64UbmY1H1R17Q5buDroDr1BRREwvU2Bz-CNSZYsLEUrpfPo1Q

Under våren räknar jag med att finnas kvar men går ner i tid så snart det blir möjligt och när vi har en ny person på plats.

Sprid gärna informationen till alla som kan tänkas vara lämpliga som framtidens chef på SLU i Skara 🙂

Hälsar

Margareta