Rektor till Skara

Det är glädjande att kunna berätta att Rektor nu kommer till SLU i Skara, närmare bestämt den 20 november. Något vi efterfrågat för att kunna föra en öppen och ärlig dialog om vår framtid i relation till senaste tidens uttalanden i press.

Det är verkligen beundransvärt med den lojalitet som ni alla i Skara visar SLU trots dagens ovisshet. Men allt har sitt pris och tålamodet har börjar ta slut lite varstans under de senaste två veckorna. Oro, misstro och tom uppgivenhet som varit främmande för huvudorten Skara. Vårt fina SLU i Skara med den välkända Skaramodellen, som för övrigt myntades av en av SLU:s första rektorer, har alla förutsättningar att ta sig genom även denna storm. Men det kräver att vi har framtidstro och tillit till högsta ledningen.

Mitt bidrag till framtidstro består i ett formellt brev till samordningsgruppen som avslutas med tre konkreta förslag . Detta efter att ha lyssnat på våra studenter och deras oro för utbildningskvaliten i Skara.

Förslagen är i korthet att skapa gynnsamma övergångslösningar och långsiktiga möjligheter för forskare och lärare att bo kvar i Skara. Att använda av omställningsresurser för att behålla biblioteket liksom KTC och dess resurser så länge det finns studenter i Skara.

SLU:s värdegrund beslutades på styrelsemötet 20 juni. Något som nog gått många av oss förbi. Värdegrunden uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ska ge en vägledning i vardagen, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden.

Så bra att det finns en värdegrund tänker jag, nu gäller det bara att implementera den i verksamheten. Något som tog sin början i rektors chefsmöte förra veckan. Med värdegrundens rubriker vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande fick vi diskutera olika verklighetsbaserade case. Tillbaka till vardagen slås jag av hur vi i Skara just nu  kämpar för just detta. För att upprätthålla kreativiteten, för att få utveckla vetenskapligheten mot nya mål samtidigt som verksamheten bara måste präglas av både  öppenhet och ansvarstagande på alla nivåer för att bli framgångsrik. Denna vardag är inga case utan vår verklighet. Så visst arbetar vi med vår värdegrund.

Fortsatta regionala diskussioner sker nu i olika grupperingar i syfte att åstadkomma en västsvensk kraftsamling för den gröna sektorn. Här spelar SLU en central roll. Samtidigt spelar Västra Götaland just nu en avgörande roll för oss och vår framtida utveckling i Skara. Men detta kräver en motprestation av SLU, en  långsiktighet och stabil utveckling i Skara. I dagsläget handlar detta om forskning och i mitt huvud är det fortfarande, helt enligt utredningens förslag, högre tjänster. Nu återstår det att se bedömargruppens förslag.

Forskningen ska vara kvar i Skara, det beskedet fick vi alla efter styrelsemötet i februari, …..och tillsammans med de av  utredningens förslag som går att realisera utan några särskilda SLU beslut så kör vi! De av er som vill vara med i arbete med olika former av uppdragsutbildning eller annan samverkan, hör av er. Låt oss fortsätta med öppenhet och vilja till lösningar för att skapa den utveckling som vi alla längtar efter och som ni alla är så väl värda!

Margareta

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *