Regionalt och nationellt och lite till

Ja, så får jag börja denna blogg med en dementi, för inte blev det så att bedömargruppen för SLU i Skaras utredning kunde vara klara till 1 november. Nu blir det istället 1 februari och första mötet äger rum i Skara den 2 december. Det finns som vanligt både för- och nackdelar med detta. Den stora fördelen är förstås att det går i fas med partnerskapsutredningen och att det inte blir ett hastverk. Nackdelarna kan vi glömma just nu-  det hjälper inte så låt oss se framåt.

Första mötet i utredningen om partnerskap Sverige blev som planerat en plattform för fortsatt arbete. En grupp som alla arbetar på något sätt med samverkansplattformar och har samma drivkrafter men med olika perspektiv och olika erfarenhet. Det blir en utmaning att hitta den optimala nationella modellen utan att tappa den regionala finansieringen liksom redan väl fungerande samproduktion. Det ska bli riktigt spännande att delta i det fortsatta arbetet!

På samma tema var dagens möte i Stockholm med västra Götalandsregionens politiker. Ett uppföljningsmöte där vice rektor Johan Schnürer deltog. Det finns en tydlig ambition från regionen att stödja det fortsatta arbetet med vår omställning i Skara och med de gröna näringarnas utveckling. Samtidigt ska detta regionala partnerskap kunna harmoniera med utvecklingen i framtidens SLU. Vi har tagit ett stort steg framåt idag och med rätt steg framåt är jag övertygad om att vi i Västsverige kan bli en förebild för andra regioners samarbete och också skapa en avgörande skillnad för både samhälle, näringsliv och SLU. Men det krävs förstås att kunna förstå varandra, visa respekt men också vara tydlig. Något som har präglat våra möten.

Det finns en rad olika förslag i Skarautredningen som redan idag kan gå igång utan att vänta på interna beslut – och det gör vi! Som exempel, allt som rör uppdragsutbildning och förstås det som ligger på andra huvudmän att ta tag i. BYS har redan gjort en insats genom att ansöka om nya utbildningar. Samarbetet med HS och Vetabolaget med nya kurser är i startgroparna.  Ja, det rullar på….

Men det största jobbet gör ni alla som medverkar i vardagens omställning med flytt av utbildningarna mm på SLU i Skara. Jag är fortfarande lika imponerad av den kraft som finns i Skara och jag hoppas verkligen att ni alla känner hur viktiga kuggar ni är för SLU just nu.

Till sist vill jag bara kommentera den information som kom idag om Djursjukhuset som omkonstruerats till nya djursjukhuset. All verksamhet fortsätter och alla anställda finns kvar enligt utsago från källan. Det är lätt att det uppstår onödiga rykten, så nu sitter vi alla på samma information som vi kan förmedla i våra nätverk.

Hälsningar

Margareta

 

 

 

 

2 svar på ”Regionalt och nationellt och lite till

  1. Hej, spännande att se hur SLU kommer utvecklas. Finns forskningsområdet gällande produktionsekonomi fortfarade kvar i tankarna?

    • Absolut, det finns med!Det har efterfrågats mycket tydligt av näringen och det är en viktig del i den framtida tillämpade forskningen. Hur bedömargruppen kommer att prioritera vet vi ju inte men ekonomi är centralt i alla föreslagna delar så det släpper vi inte i dagsläget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *