Nu går tåget

Nu har Västra Götalandsregionen, VGR satt ner foten och startar en konkret process för utveckling av de gröna näringarna i regionen. Här finns SLU med som en central nyckelspelare.

Mötet med gamla och nya intressenter som VGR bjöd in till i veckan blev en start på något nytt. Arbetet fortsätter med dialog mellan regionen och departementet och sen genom fortsatt arbete med att forma ett program för de närmaste åren. Grunden är en stabil och hållbar finansiering över tid där VGR utlovar en grundfinansiering under förutsättning av att övriga medfinansierar. Givetvis har detta möte föregåtts av en rad andra förmöten i olika grupperingar …..för när man nämner 40 Mkr till nytta för lantbruksnäringen finns det många som känner sig kallade. Jag måste medge att jag därför blivit lite orolig för SLU:s framtida roll. Att utan några pengar i fickan, med ett nationellt SLU fokus, utan konkreta beslut om vår framtid i Skara och med många intressenter som gärna vill ta vår plats i ett förväntat vacum. Ja, det kunde gått illa men det gjorde inte det – tvärtom!! 

Jag fick åter uppleva en härlig känsla av verkliga vänner som alla förstår och inser både vår situation och nyttan av att arbeta tillsammans med ett gemensamt starkt fokus för de gröna näringarnas utveckling….. och därmed också stödja en stark ort i Skara. Glädjande var också att från SLU deltog Johan Schnürer som därmed kunde visa på SLU:s engagemang från högsta ledningen. Det känns riktigt bra!

Nu närmar vi oss 2 december den första och enda dag denna termin då bedömargruppen för Skarautredningen kunde mötas. Jag får möjligheten att bidra med min berättelse vid detta första möte som äger rum i Skara direkt efter informationsmötet om framtidens SLU.

Alla SLU-are i Skara – Missa nu inte informationsmötet på måndag. Nu finns hela ledningen från såväl universitets- som fakultetsnivå på hemmaplan. Ta chansen att delta, ställ frågor och sätt er in i hur Skara hänger ihop med övriga SLU och hur övriga SLU hänger samman med Skara.

Till sist ett särskilt tack till vår rektor Lisa Sennerby Forsse som kom till Skara och lyssnade på både personal och studenter i den mycket svåra situation vi hamnat i. Det är i svåra tider som ledarskap sätts på prov och där tilliten är A och O. Vi ser fram mot fortsatt arbete för framtidens SLU där SLU i Skara medverkar som en av många viktiga delar.

En riktigt fin adventshelg önskar jag er alla!

Margareta

 

 

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *