Var finns det socialt hållbara ledarskapet?

En sökning på begreppet ”socialt hållbart ledarskap” i en etablerad sökmotor gav 1 090 träffar (2022-11-08). Den engelska översättningen ”socially sustainable leadership” gav 1 960 träffar. Jämför detta med de mer avskalade begreppen ”ledarskap” som gav 10 400 000 träffar och ”leadership” som gav 5 450 000 000 träffar. Varför verkar det som att vi har tappat bort den sociala hållbarhetsdimensionen av ledarskap?

Ett svar på den frågan kan vara att vi har tappat bort social hållbarhet generellt. Det förefaller nämligen inte finnas någon allmänt accepterad, generell och lättillgänglig definition av ”social hållbarhet”. De försök som gjorts att skapa en definition har utgått från något specifikt sammanhang och har mynnat ut i skrivningar som:

  • arbete för människors lika värde
  • ett samhälle med hög tolerans
  • välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov
  • bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls

Att hitta en entydig definition på ”ledarskap” är precis lika svårt, för det verkar finnas lika många definitioner som det finns människor som har försök att definiera det.

Vi får börja med att skriva en egen definition som utgångspunkt

Det ser alltså ut som att vi måste närma oss socialt hållbart ledarskap genom att själva definiera vad det skulle kunna innebära, för att sedan utforska ämnet vidare.

Låt mig därför starta med den definition på ledarskap som vi använder i SLU-kursen Socialt hållbart ledarskap: ledarskap = att påverka beteenden.

Sedan lånar vi en definition från SLU-kursen Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle: Strävan efter social hållbarhet innebär en utvecklingsresa med målet att alla människor ska ha sina grundläggande behov uppfyllda och samtidigt ha möjligheten att tillfredsställa sin längtan efter ett bättre liv.

Sammantaget landar jag då i följande förslag på krav för att ett ledarskap ska kunna kallas för socialt hållbart:

  1. Den som blir ledd är medveten om att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det manipulation)
  2. Den som blir ledd accepterar att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det tvång)
  3. Ledarskapet får inte vara destruktivt och resultera i skador (men ledare och ledd behöver inte alltid vara överens)
  4. Ledaren utövar ett ledarskap (har en ledarstil) som medarbetaren accepterar och uppskattar

En ny modell för ledarskap?

Det är frestande att göra som så många andra ledarskapsteoretiker har gjort och skapa en ny modell för ledarskap, skriva en bok och sedan ta betalt för att lära ut modellen. Kanske rita några copyrightskyddade grafer och kalla utbildningen för diplomerande eller certifierande. Men jag vill inte gå det hållet. Istället ser jag socialt hållbart ledarskap som ett förhållningssätt som kan tillämpas tillsammans med vilken ledarskapsmodell som helst.

I den här bloggen kommer jag att fortsätta utforska socialt hållbart ledarskap och jag hoppas att du som har orkat läsa hit kommenterar och ger alla som läser dina tankar och idéer. Hjälp till att skapa framtidens ledarskap, som jag tror måste vara socialt hållbart.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *