En ny blogg om socialt hållbart ledarskap

Historiskt verkar ledarskap i företag ha handlat om att pressa människor till prestation med syftet att skapa vinster åt ägarna. Det har ibland lett till överdriven målfokusering som många gånger har stressat sönder de anställda. Den offentliga sektorn är inget undantag, även om begreppet ”vinst” kanske definieras på ett annat sätt än i ett företag.

Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag (2022) kommer inte att acceptera detta. De kommer att vara noggranna när de väljer ledare och i deras sociala nätverk kommer ryktena om dåliga arbetsplatser att spridas snabbt. Framtidens vinnare är troligen de företag/myndigheter/organisationer som sätter de anställdas välbefinnande först.

I den här bloggen ska jag undersöka hur olika ledarskapsteorier passar in i en värld som verkar kräva en ny typ av ledarskap. Jag kallar det för ett socialt hållbart ledarskap. Jag ska också utforska hur vi kan utveckla vårt ledarskap och det sker under kategorin pedagogik.

 

/Torbjörn Jonasson

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *