Går det att lita på studentuppsatser när AI kommer in i bilden?

I universitetsvärlden står vi inför utmaningen att särskilja texter skapade av studenter från texter generade av en AI-robot, alltså med hjälp av artificiell intelligens. Jag matade in några frågor i chat.openai.com för att skapa ett blogginlägg på temat socialt hållbart ledarskap. Den kursiverade texten är skapad av AI, medan rak text är min redigering för att knyta ihop texten.

Jag skickade texten till plagiatspårningen och fick 0% träff med andra källor. Vad säger du? Är detta ett problem eller en möjlighet eller kanske både och?


Socialt hållbart ledarskap handlar om att skapa en organisation eller grupp där människor kan leva och verka på ett hållbart sätt. Det innebär att man tar hänsyn till människors sociala, ekonomiska och kulturella behov och rättigheter, och att man strävar efter att skapa en jämlik och rättvis organisation.

Ett sådant ledarskap är viktigt för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats. När man tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö kan man öka medarbetarnas engagemang och motivation och attrahera kvalitativt högkompetent personal. Det kan också öka företagets anseende och attraktionskraft på marknaden.

Foto: Kelly Sikkema på Unsplash

Arbetsplatsen blir trygg, inkluderande och hälsofrämjande. Företaget kan säkerställa att alla har lika möjligheter att utvecklas och att de har tillgång till bra utbildning och hälsa. Det kan också handla om att se till att alla har lika möjligheter att påverka och delta i beslutsfattande och att de behandlas på ett respektfullt sätt.

Ett företag som tillämpar ett socialt hållbart ledarskap tar ansvar för att minimera negativa sociala och miljömässiga effekter av verksamheten, till exempel genom att använda hållbara produkter och tjänster och att minimera avfall och föroreningar.

Det är viktigt att komma ihåg att socialt hållbart ledarskap handlar om att skapa en hållbar organisation för alla människor, oavsett deras bakgrund eller position, och att man strävar efter att skapa en hållbar samhällsutveckling i stort.

Social hållbarhet är en viktig del av hållbar utveckling, eftersom en hållbar samhällsutveckling inte bara handlar om att bevara naturresurser och miljö, utan också om att skapa en hållbar livskvalitet för alla människor.

1 kommentar

  1. Väldigt relevant reflektion! Så mycket händer (och har redan hänt) inom AI-forskning och teknikutveckling senaste åren, och våra institutioner är inte anpassade. Inte minst gällande sådana saker som upphovsrätt, författarskap etc. Finns inga enkla svar. Personligen tror jag att personlig upphovsrätt och ägandeskap av idéer blir svårt att upprätthålla och försvara i en tid där i princip all information finns tillgänglig för AI-robotar att ständigt bearbeta och syntetisera. Ganska snart kommer den mesta informationen vi omges av ha passerat X antal AI-filter, och därmed utgöra någon form av hybrid mellan mänskligt/maskinellt upphov. Många använder säkert redan exempelvis Google translate för att få helt okej översättningar mellan exempelvis svenska och engelska. AI-konst (som i sin tur bygger input från mänskliga kreatörer) fyller redan sociala media såsom Instagram, oftast utan att de människor vars verk ”citeras” eller används som inspiration av AI-modellerna namnges eller ges någon ersättning. Vi har bara sett början 🙂

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *