Många frågor

Ja, så kom då en utredning till som kan komma att beröra SLU i Skara. Denna gång en organisationsutredning som presenterats för SLU:s styrelse den 26 september. Den innehåller ju så mycket, som berör så många vid SLU, men med mina ”Skara glasögon” kan jag tycka att den kan ha särskilt stor betydelse just för vår framtid. Men det är inget som står i klartext, i själva verket är det inte en utredning som pekar på eller ens nämner Skara. Den innehåller många spännande och stora tankar och förslag men den ger också enligt min mening utrymme för tolkningar.

Mycket kort rekommenderar utredningen följande;

Nya fakulteter, (college) och namnbyte skapar tydligare profil som tillsammans  med starka Campus i Umeå, Ultuna och Alnarp, dit utbildningarna koncentreras, gör att SLU kan möta en global framtida konkurrens.

Jag vet – det var en orättvist kort sammanfattning men ändå det som kanske mest berör Skara.

Men vi då? – frågorna haglar över mig för stunden från både anställda på SLU, samarbetspartners på Campus och omvärlden och inte har jag några bra svar, ….eller jo, det har jag! 

Detta är viktigt:

Detta är utredningens rekommendation och några detaljbeslut är inte tagna i SLU:s styrelse, inte heller har huvudortsbegreppet diskuterats.  

Lantbruksnäring, politiker och myndigheter i västra Sverige ser dagens verksamhet på SLU i Skara som en viktig pusselbit i framtidens kunskapsutveckling för de gröna näringarna. Vi behövs och vi gör nytta! 

Vi ingår i ett västsvenskt sammanhang där forskningsfrågorna är prioriterade.

Vi har en miljö som erbjuder en stor attraktionskraft bland både forskare och studenter.

Vi är kända för ett entreprenöriellt förhållningssätt och förmåga att se möjligheter framför hinder.

Ni är alla viktiga för SLU, så låt oss nu se på möjligheterna, i ett gott samförstånd, för ett SLU. Vi behövs och spelar roll!

Vi ses snart igen…sköt om er!

Margareta

 

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *