Sociala aspekter av hushållsavfallsåtervinning: perspektiv från Jordanien

Vi var på Hashemite universitetet i Jordanien förra veckan och undervisade en grupp unga studenter hur vi säkert kan återvinna olika hushållsavfallsfraktioner. Som en del av denna veckolånga kurs organiserade vi en dag med interaktiva seminarier och ett rollspel för att öka medvetenheten bland eleverna om psykologi, beslutsfattande och socio-tekniska aspekter av återvinning av avfall.

Vi började med en lektion om psykologiska aspekter där eleverna fick lära sig om uppfattningar, attityder och beteendemässiga avsikter och hur de skiljer sig åt mellan olika länder och regioner. Därefter hade vi en presentation från Assoc. Yahya Ali, vid Hashemite universitetets avdelning för humaniora och samhällsvetenskaper, talade om vikten av forskning om miljöhänsyn och presenterade resultat från sin forskning om hantering av fast avfall i Zarqaprovinsen.

Detta följdes av en föreläsning av Alladein Mohammad Adawi, biträdande professor vid Shariaskolan, Jordaniens universitet, som gav den religiösa synen på vatten, avloppsvatten och hur vi kan behandla olika typer av vatten så att det kan återanvändas. Det vi tyckte vara väldigt intressant var likheten mellan vetenskapens försiktighetsprincip och religionens insisterande på det centrala allmänintresset och hälsan. Vikten av att vatten är en värdefull resurs, varför och hur det ska återanvändas och behovet av att forskare och religiösa ledare arbetar tillsammans för att främja säker återanvändning av avloppsvatten i våra samhällen.

Vi slutade dagen med eleverna som spelade ett spel som heter “Wash Up”, utvecklat av Jennifer McConville och kollegor. Idén med spelet är att föra olika intressenter vid samma bord, stödja kommunikation och problemlösning inom området sanitet och vattenförsörjning i stadsområden. Det är avsett att hjälpa användare att förstå de komplexa förhållandena mellan till exempel tjänsteleverantör och resursanvändning, användare och organisationer.

Spelet använder visualisering och rollspelstekniker. Skådespelare “spelar” sig igenom en rad beslut och kritiska frågor relaterade till vatten- och avfallshantering i ett givet stadsnära område. I slutet av spelet uppskattade eleverna komplexiteten i att tillhandahålla universell tillgång till vatten och sanitet, konflikterna och synergierna mellan olika intressenter, hur öppen dialog, kommunikation och förhandlingar kan hjälpa till att lösa frågor.

Contact: Sahar Dalahmeh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *