RECLAIM – seriöst spel snart på marknaden (begränsad utgåva!)

Published

SPANS-projektet (Sanitär planering för alternativa näringsämnesåtervinningssystem) har utvecklat ett seriöst spel som ett sätt för att informera beslutsfattande i sanitetsplanering med återvinning av näringsresurser. Spelet har testats med beslutsfattare och universitetsstudenter i Uganda och Sverige. Deltagarna har tyckt att spelet är roligt och användbart för att diskutera utmaningar i sanitetsplanering.

Spelet är ett brädspel som är utformat för att spela med en grupp på 4 deltagare. Se den här videon för mer information om spelet.

Policyinformation publicerad på Makerereuniversitetets webb

Published

SPANS-projektet om sanitetsplanering för alternativa näringsämnesåtervinningssystem har publicerat sin första policyinformation. Kortfattat presenteras resultat från en studie om kapital- och driftskostnader för sanitet i Kampala, Uganda. Det konstaterades att kostnaderna för avloppssystem årligen är 13 gånger högre än för system som hanterar avföringsslam. Avloppssystem får en större andel av den offentliga finansieringen än avföringsslamsystem, samtidigt som de endast betjänar 1% av storstadsregionen. Strategier som syftar till rättvis och inkluderande sanitet måste överväga alternativa sanitetssystem och tjänster där användare åtnjuter lika stora offentliga medel.

HUR MYCKET BÖR SÄKERHETSHANTERADE SANITATIONSSYSTEM KOSTA? Klicka här, för att veta mer.

Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

Published

Vi är glada att meddela att vi snart kommer att publicera en guide för återvinningsprodukter och återvinningstekniker från och för avlopp! För att avfyra denna publikation är vi värd för ett webinar på SuSanA-forumet.

När? 22 Oktober, 2020 mellan 14:00-15:00 CEST. Registrering görs via denna länk: https://www.susana.org/en/news-and-events/sanitation-events/upcoming-events?details=170

Detta webinar arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Makerere University och Sveriges forskningsinstitut (RISE) i samarbete med SuSanA-arbetsgrupp 5 som en del av forskningsprojektet SPANS. Det kommer att presenteras en ny publikation relaterad till resursåtervinning från sanitetssystem – Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker. Publikationen är utformad som ett komplement till Eawag Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Den ger en översikt över möjligheterna till resursåtervinning från sanitet och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. Webbinariet kommer att introducera guiden, inklusive en översikt över de tekniker och produkter som omfattas av dokumentet och diskutera hur informationsblad kan användas som referensbok för sanitetsplanering och beslutsfattande.

36:e månadsmötet i projektet Run4Life

Published

Det 36:e månadsmötet den 2-3 juni i projektet run4life hölls precis som allt annat, online. Alla presentationer och diskussioner anpassades för att hållas online. Det var intressant att få veta att alla experiment inkluderade i projektet fortsätter att gå framåt och att folk flyttar in ihusen med separerande system i Helsingborg, Gent, Sneek och Vigo. Alla ser framemot det sista året av projektet och vi är exalterade över de framtida resultaten från det.

Länk: https://run4life-project.eu/

Ny publikation om Ascaris öde vid olika pH, temperatur och fuktnivåer

Published

En ny studie bedömde inaktiveringen av ascarisägg under olika förhållanden och observerade att exponeringen av ascarisägg för högt pH (10,5–12,5) vid temperaturer <27,5 ° C under >70 dagar inte hade någon effekt på äggens livskraft. För att påskynda inaktiveringen av STH är en ökning av behandlingstemperaturen mer effektiv än en pH-ökning. Alkaliskt pH inaktiverade inte äggen utan kan förbättra effekten av ammoniak, vilket troligen finns i organiskt avfall.

Länk för tillgång av artikeln: https://doi.org/10.2166/wh.2020.264

Senecal, J., Nordin, A., & Vinnerås, B. (2020). Fate of Ascaris at various pH, temperature and moisture levels. Journal of Water and Health.

SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Published

Tidigare den här veckan var ett fåtal medlemmar i Kretsloppsteknik värdar för en grupp av SIDA: s internationella träningsprogramdeltagare i Uppsala. NIRAS på uppdrag av SIDA genomför ett antal internationella utbildningsprogram. Kretsloppsteknik är involverad som en del av detta program genom NIRAS med fokus på deltagare från både asiatiska och afrikanska länder. Under dessa besök lär vi ut, presenterar och gör teknikdemonstrationer genom fältbesök där vi talar om säker näringsåtervinning, källseparerande sanitetssystem, hantering av organiskt avfall, socioteknisk systemanalys, etc.

Global webinar: Sanitet och sysselsättning World Toilet Day 2019

Published

Fråga inte vad anställning kan göra för sanitet – fråga vad sanitet kan göra för anställning”.

Sida och partners inbegriper SEI, SLU, WaterAid, SIWI, Univ of KwaZulu-Natal och SuSanA, som firar världens toalettdag 2019, bjuder in dig till ett inspirerande webinar om de utmärkta men ändå outnyttjade drivkrafterna för företag, företagande och jobbmöjligheter som sanitetens värdekedja representerar. Samtidigt kommer vi att uppmärksamma kritiska utmaningar som arbetstagare i sanitetsindustrin ofta står inför och de åtgärder som behövs för att hantera dem.

Kom och gå med i konversationen torsdag 21 november kl 14.00-15.30 CET för att lära dig mer om att förbättra sanitetsverksamheten, för sanitetsarbetarna och de globala samhällen de tjänar.

Gå med på webinariet här: http://seint.adobeconnect.com/seiwebinar/

Sociala aspekter av hushållsavfallsåtervinning: perspektiv från Jordanien

Published

Vi var på Hashemite universitetet i Jordanien förra veckan och undervisade en grupp unga studenter hur vi säkert kan återvinna olika hushållsavfallsfraktioner. Som en del av denna veckolånga kurs organiserade vi en dag med interaktiva seminarier och ett rollspel för att öka medvetenheten bland eleverna om psykologi, beslutsfattande och socio-tekniska aspekter av återvinning av avfall.

Lär studenter i Jordanien om säker återvinning av näringsämnen

Published

Den här veckan är vi (Sahar Dalahmeh, Mikael Pell, Annika Nordin, Cecilia Lalander, and Prithvi Simha) i Jordanien och håller en 1-veckas kurs om återvinning av olika hushållsavfallsfraktioner. Kursen ges vid Hashemite universitetet, som ligger cirka 50 km från huvudstaden Amman. En grupp på cirka 20 väldigt entusiastiska och nyfikna studenter lär sig olika ämnen som mikrobiologi för avloppsvatten, hygienisering, urinledning och urinsortering, mask- och amerikansk vapenfluglarvskompostering, behandling av avloppsvatten osv.