Lär studenter i Jordanien om säker återvinning av näringsämnen

Den här veckan är vi (Sahar Dalahmeh, Mikael Pell, Annika Nordin, Cecilia Lalander, and Prithvi Simha) i Jordanien och håller en 1-veckas kurs om återvinning av olika hushållsavfallsfraktioner. Kursen ges vid Hashemite universitetet, som ligger cirka 50 km från huvudstaden Amman. En grupp på cirka 20 väldigt entusiastiska och nyfikna studenter lär sig olika ämnen som mikrobiologi för avloppsvatten, hygienisering, urinledning och urinsortering, mask- och amerikansk vapenfluglarvskompostering, behandling av avloppsvatten osv.

Kursen ges som en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier tillsammans med en laborationsövning där eleverna förbereder och analyserar sin egen kompost för att säkert återvinna matavfall. Studenterna undervisas om sammansättning av olika hushållsavfallsströmmar och diskuterar möjligheter och risker med återvinning. I slutet av kursen kommer studenterna också att kunna beskriva den biologiska verksamheten som ansvarar för avloppsrening och kompostering och kunna identifiera relaterade patogener och deras hälsorisker. Under kursen får eleverna grundläggande kunskaper och praktisk erfarenhet av hur man installerar enkla system för behandling av avloppsvatten/gråvatten, toalettavfall och matavfall som effektivt behandlar avfallsströmmar för säker återvinning.


Jordanien är ett vackert land och vi har blivit varmt välkomnade överallt där vi har varit.

Contact: Sahar Dalahmeh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *