Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

Vi är glada att meddela att vi snart kommer att publicera en guide för återvinningsprodukter och återvinningstekniker från och för avlopp! För att avfyra denna publikation är vi värd för ett webinar på SuSanA-forumet.

När? 22 Oktober, 2020 mellan 14:00-15:00 CEST. Registrering görs via denna länk: https://www.susana.org/en/news-and-events/sanitation-events/upcoming-events?details=170

Detta webinar arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Makerere University och Sveriges forskningsinstitut (RISE) i samarbete med SuSanA-arbetsgrupp 5 som en del av forskningsprojektet SPANS. Det kommer att presenteras en ny publikation relaterad till resursåtervinning från sanitetssystem – Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker. Publikationen är utformad som ett komplement till Eawag Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Den ger en översikt över möjligheterna till resursåtervinning från sanitet och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. Webbinariet kommer att introducera guiden, inklusive en översikt över de tekniker och produkter som omfattas av dokumentet och diskutera hur informationsblad kan användas som referensbok för sanitetsplanering och beslutsfattande.

Kontakt: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *