Ny publikation om Ascaris öde vid olika pH, temperatur och fuktnivåer

En ny studie bedömde inaktiveringen av ascarisägg under olika förhållanden och observerade att exponeringen av ascarisägg för högt pH (10,5–12,5) vid temperaturer <27,5 ° C under >70 dagar inte hade någon effekt på äggens livskraft. För att påskynda inaktiveringen av STH är en ökning av behandlingstemperaturen mer effektiv än en pH-ökning. Alkaliskt pH inaktiverade inte äggen utan kan förbättra effekten av ammoniak, vilket troligen finns i organiskt avfall.

Länk för tillgång av artikeln: https://doi.org/10.2166/wh.2020.264

Senecal, J., Nordin, A., & Vinnerås, B. (2020). Fate of Ascaris at various pH, temperature and moisture levels. Journal of Water and Health.

Kontakt: Jenna Senecal

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *