Urine Diversion in Durban – Has it exceeded the original vision?

Published

The eThekwini Municipality in the greater Durban region with its 80,000 urine diverting toilets is often highlighted as a success story for dry sanitation. In a recent presentation at SLU, Professor Chris Buckley, Head of the Pollution Research Group at the University of KwaZulu-Natal, South Africa reflected on the eThekwini case study.

Curious to know whether or not Professor Buckley believes urine diversion in Durban has exceeded the original vision? Click here to access the presentation

Sanitation Technologies of the Future

Published

When?: 25 October 2017 at 13:00
Where?: Room: Hörsal V, Ulls hus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Online Streaming?: Click here

To honor Prof. Håkan Jönsson who retires during 2017, the Kretsloppsteknik research group at the Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences is organizing a Farewell symposium on the 25th of October, between 13:00 and 17:30. The Symposium, entitled “Sanitation Technologies of the Future” will host several Swedish and International experts who will present their visions about the future of the sanitation sector. A schedule of the symposium can be seen below.

Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

Published

Teknologiska framsteg inom sanitetssektorn har möjliggjort säker återföring av mänskligt avfall till jordbruket för användning som gödningsmedel. From ett socialvetenskapligt perspektiv leder dessa framsteg till en rad nya frågor: Är bönder beredda att använda sådana typer av gödningsmedel? Hur uppfattar bönderna dessa typer av gödningsmedel – som avfall eller resurs? Vilka faktorer påverkar dessa uppfattningar och påföljande attityd till denna typ av praxis?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0)