Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

Teknologiska framsteg inom sanitetssektorn har möjliggjort säker återföring av mänskligt avfall till jordbruket för användning som gödningsmedel. From ett socialvetenskapligt perspektiv leder dessa framsteg till en rad nya frågor: Är bönder beredda att använda sådana typer av gödningsmedel? Hur uppfattar bönderna dessa typer av gödningsmedel – som avfall eller resurs? Vilka faktorer påverkar dessa uppfattningar och påföljande attityd till denna typ av praxis?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0)

Svaren på dessa frågor kan hjälpa oss från forskningssida, men även de från den politiska arenan, att identifiera drivkrafterna och hindren för utvecklingen av nya sanitetslösningar och jordbrukspraxis. För att lyckas ställa om till nya hanteringsmetoder för mänskligt avfall är attityden och åsikterna hos intressenter, i detta fall bönder, viktig att känna till.

Om du är nyfiken på hur sydindiska bönder ställer sig till dessa frågor, titta på vår senare publicering i tidskriften Science of the Total Environment.

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems–The case of Vellore, South India. Science of The Total Environment, 581-582, 885–896.

 

Contact
Prithvi Simha

Posted by Evgheni Ermolaev

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *