Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

English version below.

Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0)

Teknologiska framsteg inom sanitetssektorn har möjliggjort säker återföring av mänskligt avfall till jordbruket för användning som gödningsmedel. From ett socialvetenskapligt perspektiv leder dessa framsteg till en rad nya frågor: Är bönder beredda att använda sådana typer av gödningsmedel? Hur uppfattar bönderna dessa typer av gödningsmedel – som avfall eller resurs? Vilka faktorer påverkar dessa uppfattningar och påföljande attityd till denna typ av praxis?

Svaren på dessa frågor kan hjälpa oss från forskningssida, men även de från den politiska arenan, att identifiera drivkrafterna och hindren för utvecklingen av nya sanitetslösningar och jordbrukspraxis. För att lyckas ställa om till nya hanteringsmetoder för mänskligt avfall är attityden och åsikterna hos intressenter, i detta fall bönder, viktig att känna till.

Om du är nyfiken på hur sydindiska bönder ställer sig till dessa frågor, titta på vår senare publicering i tidskriften Science of the Total Environment.

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems–The case of Vellore, South India. Science of The Total Environment, 581-582, 885–896.


What do farmers in South India think of human urine as a fertiliser?

Technological advances in the sanitation sector have made it feasible to safely recycle human wastes to agricultural areas to use as fertilisers. From a social science perspective, these developments open up a new array of questions: for instance, are farmers be willing to handle and use such fertilisers? How do farmers perceive such materials – as wastes or valuable products? What factors shape these perceptions and subsequent attitudes towards these practices?

The answers to such questions help us scientists, but also people from the policy side, to identify the drivers and barriers to the development of new sanitation technologies and agricultural practices. The views and opinions of stakeholders, farmers in this case, are integral for the successful adaption of novel human waste management strategies.

If you are interested to know how farmers in South India responded to such questions, have a look at our latest publication in Science of The Total Environment.

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems–The case of Vellore, South IndiaScience of The Total Environment, 581-582, 885–896.


Contact
Prithvi Simha

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *