Öppet [växt]hus

English version below.

Foto: Anna Simonsson

Den 16 maj kl 13-16 har vi öppet hus i vår fluglarvskomposteringsanläggning på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av flugor och larver. Vi kommer även visa hur långt vi kommit i uppskalningen av behandlingsmodulen som konstrueras i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för behandling av ett ton avfall per dag som planeras vara färdig i september i år.

Under öppet hus kommer forskarna i kretsloppsteknikgruppen presentera pågående projekt.

Du finner vår behandlingsanläggning på Ultunaområdet i Uppsala, Lennart Hjelms väg (se kartan nedan).

Välkomna!
Gruppen för Kretsloppsteknik.


Open [green]house

On May 16 at 13:00-16:00 we will have Open House in our fly larvae composting facility at SLU campus Ultuna in Uppsala. We will demonstrate our facility for growing and breeding of flies and larvae. We will also show how far we have progressed in the scaling up of the treatment module, which is being developed in collaboration with Eskilstuna Strängnäs Energy and Environment for treatment of one ton of waste per day scheduled to be completed in September this year.

During the Open House, the researchers of the Environmental Engineering group will present ongoing projects.

You can find our treatment facility at Ultuna campus in Uppsala, Lennart Hjelms väg .

Welcome!
Environmental Engineering group.

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *