Cecilia ska vara med och diskutera insekter i Framtidens Bonde

Published

Framtidens Bonde är en webbinarieserier som diskuterar framtidsbranscherna, de gröna näringarna. På tisdag den 12 september ska Cecilia Lalander från Kretsloppsteknikgruppen vara med och diskutera om Insekter kan skapa nya intäkter i jordbruket.

Om du vill anmäla dig går det att göra här.

Om du vill vara med och lyssna:

Facebook: https://www.facebook.com/events/737189641508397

LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/7097195613091487744/comments/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tpTDMVrmDcs

Krispiga stekta amerikanska vapenflugslarver!

Published

Efter uppfödning av cirka 10.000 larver på matgraderat foder (rostbröd) var det dags för den stora skörden i vårt växthus! Efter rensning och frysning av larverna kryddade vi delar av dem med antingen vitlök, limesaft, lök, mynta, vinäger, chili, salt eller olivolja och lät dem stå i vatten över natten. Resultatet var helt fantastiskt Рstekt i cirka 5 minuter vid medelhög värme, larverna blev mycket krispiga och var ett perfekt tillägg för resten av måltiden. De åtnjöts också som mellanmål, precis som en påse chips. Kommer de i olika smaker kan du nästan inte sluta mumsa på dem!                                                                                                                                                                      

De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

Published

Vår endagskurs i modulbaserad fluglarvsbehandlingsystem är i hög efterfrågan. Efter det första kurstillfället i december 2017, anordnades kursen igen den 14 mars 2018 med 8 deltagare från olika svenska företag och universitet.

Foto: Viktoria Wiklicky

På morgonen gav Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev en introduktion till det modulbaserade systemkonceptet utvecklat på SLU och möjligheterna till avfallshantering med hjälp av den amerikanska vapenflugan och detaljer om både flygodlings- och avfallshanteringsmodulerna presenterades.

Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

Published

Kommuner förväntas tillgodose sina invånare med avfallshantering, vilket finansieras med skatteintäkter och/eller avfallshanteringsavgifter. I många låg-, och medel-inkomstländer kämpar kommunerna med att tillgodose en acceptable servicenivå och på dessa ställe sköter den informella sektorn ofta stora delar av insamlingen och behandlingen av avfallet. Till skillnad från plast-, och metallfraktionerna, sköter inte den informella sektorn om det biologiska nedbrytbara fraktionen; främst för värdet är så lågt att behandlingen skulle kosta betydligt mer än de möjliga inkomsterna. Om den biologiskt nedbrytbara fraktionen kunde omvandlas till produkter av högt värde skulle behandlingen kunna bära sin egen kostnad vilket skulle kunna uppmuntra insamlingen och behandlingen av denna fraktion.
I den här studien utvärderade och jämförde vi det potentiella värdet av produkter som erhölls i fyra olika behandlingsstrategier: termofil kompostering (den vanligaste förekommande behandlingen av det biologiskt nedbrytbara fraktionen globalt), fluglarvskompostering, rötning och fluglarvskompostering följt av rötning. Om ni är intresserade av vilken strategi som producerar högst värde, läs artikeln vidare här.

√Ėppet [v√§xt]hus

Published

Foto: Anna Simonsson

Den 16 maj kl 13-16 har vi öppet hus i vår fluglarvskomposteringsanläggning på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av flugor och larver. Vi kommer även visa hur långt vi kommit i uppskalningen av behandlingsmodulen som konstrueras i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för behandling av ett ton avfall per dag som planeras vara färdig i september i år.