De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

English version below.
Vår endagskurs i modulbaserad fluglarvsbehandlingsystem är i hög efterfrågan. Efter det första kurstillfället i december 2017, anordnades kursen igen den 14 mars 2018 med 8 deltagare från olika svenska företag och universitet.

Foto: Viktoria Wiklicky

På morgonen gav Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev en introduktion till det modulbaserade systemkonceptet utvecklat på SLU och möjligheterna till avfallshantering med hjälp av den amerikanska vapenflugan och detaljer om både flygodlings- och avfallshanteringsmodulerna presenterades.

Foto: Viktoria Wiklicky

På eftermiddagen följde deltagarna med forskningsassistenterna till växthuset där flugkolonin härbärgerar. Deltagare fick då praktisk erfarenhet av att ställa upp flugburar och larvbäddar, sikta ut prepupor och att bemästra den svåra uppgiften att räkna mini-larver!

Ett stort TACK till alla kursdeltagare för deras frågor och entusiasm under hela dagen!


Building blocks of modular BSF treatment are put together in a course

Our one-day-course in modular fly larva treatment is in high demand. After the first course opportunity in December 2017, the course was organized again on 14 March 2018, with eight participants from different Swedish companies and universities.

Foto: Viktoria Wiklicky

In the morning Cecilia Lalander and Evgheni Ermolaev gave an in-depth introduction to the concept of a modular system developed at SLU and presented the possibilities on waste management with the black soldier fly larvae. Details on both the fly rearing and waste treatment modules were presented.

In the afternoon, the course participants followed the research assistants to the greenhouse where the fly colony is lodged. The participants gained hands-on experience with setting up the fly cages and larvae growth boxes, separating prepupa and also mastered the difficult task of counting mini-larvae!

A big THANKS to all the course participants for their questions and their enthusiasm throughout the day!

Contact
Cecilia Lalander

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *