De fick möjlighet att lära sig den nya flugan: kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling

Vår endagskurs i modulbaserad fluglarvsbehandlingsystem är i hög efterfrågan. Efter det första kurstillfället i december 2017, anordnades kursen igen den 14 mars 2018 med 8 deltagare från olika svenska företag och universitet.

Foto: Viktoria Wiklicky

På morgonen gav Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev en introduktion till det modulbaserade systemkonceptet utvecklat på SLU och möjligheterna till avfallshantering med hjälp av den amerikanska vapenflugan och detaljer om både flygodlings- och avfallshanteringsmodulerna presenterades.

Foto: Viktoria Wiklicky

På eftermiddagen följde deltagarna med forskningsassistenterna till växthuset där flugkolonin härbärgerar. Deltagare fick då praktisk erfarenhet av att ställa upp flugburar och larvbäddar, sikta ut prepupor och att bemästra den svåra uppgiften att räkna mini-larver!

Ett stort TACK till alla kursdeltagare för deras frågor och entusiasm under hela dagen!

Contact Cecilia Lalander

Posted by Evgheni Ermolaev

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *