Kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling: fluglarvskompostering och flugodling

English version below.

Foto: Evgheni Ermolaev

Datum: 14/3-2018, 9 – 16
Plats: Ultuna campus (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Pris: 5000 kr/person

Under denna endagsutbildning ger vi dig som deltagare en övergripande introduktion till fluglarvskompostering och flugodling. Vi går igenom teorin i de olika stegen i modulbaserad fluglarvskompostering och därtill hörande storskalig flugodling följt av praktiska övningar i hantering av larver, puppor och flugor. Kursen kommer till stora delar att vara på engelska. Vid internationellt deltagande kommer hela kursen att hållas på engelska.


Innehåll

Teori

 • Processeffektivitet av fluglarvskompostering
 • Flugans livscykel i relation till krav för lyckad flugodling
 • Processtekniska aspekter av fluglarvskompostering

Praktiska moment

 • Behandlingsuppstart
 • Separation av larver från behandlingsrest
 • Inräkning och antalsuppskattning av smålarver
 • Hantering av puppor
 • Hantering av flugor

Schema för dagen:

9:00 – 9:15 Introduktion till Kretsloppsteknikgruppen Cecilia Lalander Biosfären, MVM, SLU
9:15 – 10:30 Introduktion till fluglarvskompostering Cecilia Lalander Biosfären, MVM, SLU
10:30 – 11:00 Fika
11:00 – 12:00 Process parameters and ventilation requirements Evgheni Ermolaev Biosfären, MVM, SLU
12:00 – 13:15 Lunch
13:15 – 16 Practice of mass rearing/and fly larvae composting using BSF Viktoria Wicklicky / Giulio Zorzetto Greenhouse, SLU

Anmälan och avbokan:

Sista anmälningsdagen är 7/3-2018. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs. Registrering sker via mail till: cecilia.lalander@slu.se. Inkludera faktureringsadress i anmälan. För avbokningar som sker senare än 7/3 kommer 50% av kursavgiften att faktureras.


Course in modular fly larvae treatment: rearing and composting

Foto: Evgheni Ermolaev

Date: 14/3-2018, 9 – 16
Location: Campus Ultuna (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Price: 5000 SEK/person

Under this one-day course the course delegates will be presented with a general introduction to fly larvae treatment, including both the fly rearing and composting steps. We will present the theory behind the different steps of the module based fly larvae treatment and practical exercises on handling of larvae, pupae and flies.  The course will be given in English.

Content

Theory

 • Process efficiency of fly larvae composting
 • The life cycle of the BSF in relation to mass rearing
 • Process technical aspects of fly larvae composting

Practical exercisers

 • Composting start-up
 • Separation larvae/treatment residue
 • Count and enumaration of mini-larvae
 • Handling of pupae
 • Handling of flies

Schema för dagen:

9:00 – 9:15 Introduction to Environmental Engineering Cecilia Lalander Biosfären, MVM, SLU
9:15 – 10:30 Introduction to fly larvae treatment Cecilia Lalander Biosfären, MVM, SLU
10:30 – 11:00 Fika
11:00 – 12:00 Process parameters and ventilation requirements Evgheni Ermolaev Biosfären, MVM, SLU
12:00 – 13:15 Lunch
13:15 – 16 Practice of mass rearing/and fly larvae composting using BSF Viktoria Wicklicky/Giulio Zorzetto Greenhouse, SLU

Registration and cancellation:

Last day of registration is 7/3-2018. The course fee will be invoiced upon completion of the course. Register by email to: cecilia.lalander@slu.se. Include invoice address to the registration mail. For cancellations later than 7/3, 50% of the fee will be charged.

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *