Studiesociala frågor på agendan

I tisdags hade det studiesociala rådet, STRÅ, sitt andra möte för terminen. Rådet behandlar alla studiesociala frågor på universitetsövergripande nivå men tar också upp program- eller kårspecifika frågor vid behov. I STRÅ representeras studenterna av SLUSS:s presidium. I övrigt sitter representanter från de studiesociala grupperna på alla undervisningsorter med, samt representanter från Studenthälsan och Universitetskyrkan i Uppsala.

SLUSS rapporterade om de mycket lyckade utbildningsdagarna som gick av stapeln i februari, om den kommande utbildningen för kårernas insparksansvariga hur kårerna jobbar med sin krishantering och såklart den nya hemsidan.

Dessutom rapporterade vi om hippologstudenternas situation, både attityden hos en del personal att man inte ska klaga utan vara tacksam för att man får jobba med hästar, en attityd jag själv känner igen från hästnäringen i stort. Men också kravet att studenterna ska jobba i stallet (”Häst- och anläggningsvård”) under undervisningsfria dagar samt problemet med avsaknaden av studenthälsa eller möjlighet att ta sig till studenthälsan på de orter där den finns. De goda nyheterna är att det börjat röra sig på SLU nu. Universitetsledningen är medveten om problemen och förstår att något måste göras, både i den studiesociala situationen och i den rena utbildningssituationen. SLUSS fortsätter att aktivt bevaka hippologutbildningen tillsammans med Hippologernas akademiska studentkår, HAS.

Vidare kan vi rapportera att den nya studiesociala enkäten kommer ut vecka 14. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på den så att vi i STRÅ kan se vad vi har att jobba med. Enkäten kommer på gott och ont att vara mindre omfattande än den förra enkäten 2012. En anledning till att enkäten har skalats ner är för att den ska kunna sammanställas inom rimlig tid, men det gör tyvärr att vi missar en hel del intressanta parametrar. En positiv förbättring från den förra enkäten är att det nu förhoppningsvis ska gå att se om inresande utbytesstudenters studiesociala tillvaro skiljer sig från de svenska studenternas. Dessutom lyckades vi få igenom en liten ändring av frågan om kön (som är SLU har en skyldighet att redovisa) så att det tredje alternativet ”vill inte svara” även innefattar personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Enkäten är givetvis anonym och även om man t ex är ensam kille på sitt program kommer man inte kunna utläsa detta i utvärderingen. Som en extra morot finns det möjlighet att vinna biobiljetter eller en Ipad mini om man svarar på enkäten.

 

Märit Gynnå, vice ordförande i SLUSS

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *